Translate
HomeVerhalenVeelgestelde vragen (én antwoorden) over een aardgasvrij Rotterdam

Veelgestelde vragen (én antwoorden) over een aardgasvrij Rotterdam

Rotterdam
Aardgasvrij
images-nieuws-2019-aardgasvrij-rotterdam.fill.1920_515
4 september 2020
17 maart 2021

Het kan je niet meer zijn ontgaan: in 2050 gebruiken we met elkaar een aardgas meer. Een enorme opgave, die veel vragen oproept. In dit artikel beantwoorden we de meest gestelde.

Binnen Europa hebben we in het klimaatakkoord van Parijs met elkaar afgesproken om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Dat heeft een aantal redenen. Allereerst komt er bij het verbranden van aardgas CO2 vrij. Dit is een broeikasgas dat zorgt voor de opwarming van de aarde. Die opwarming zorgt voor vervelende situaties, zoals extreme hitte of juist lange perioden van regen. Door te stoppen met aardgas, hopen we de opwarming van de aarde te stoppen. Daarnaast veroorzaakt het winnen van aardgas uit de grond aardbevingen in Groningen. Het is daar niet langer veilig om aardgas uit de grond te halen. Tot slot is verwarmen met aardgas niet 100% veilig. Jaarlijks komen nog steeds mensen om het leven door koolmonoxidevergiftiging (vergiftiging door een gas dat vrijkomt als aardgas niet goed verbrand, door bijvoorbeeld een verouderde cv-ketel). Genoeg reden dus om op zoek te gaan naar een andere manier om onze huizen te verwarmen.

Als je puur kijkt naar de uitstoot van CO₂ per eenheid opgewekte energie, klopt het dat de uitstoot van kolen en aardolie hoger en meer vervuilend zijn dan die van aardgas. Energie van aardgas is bijvoorbeeld zo’n twee keer schoner dan energie van kolen.

Echter, we zijn op dit moment bezig met zorgen dat alle elektriciteit die we nodig hebben op een groene manier kan worden opgewekt. Bijvoorbeeld met zonne- en windenergie. We gaan er dus vanuit dat er in de toekomst geen CO2 meer hoeft worden uitgestoten voor het opwekken van elektriciteit.

Als wij de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we helemaal stoppen met het gebruik van alle fossiele brandstoffen, dus ook de verbranding van het relatief schone aardgas. Bijvoorbeeld door onze huizen te verwarmen met restwarmet uit de industrie (nu al vaak CO2-vrij, en in de toekomst helemaal) óf groen opgewekte elektriciteit.

Daarnaast zijn er ook andere problemen met aardgas. Denk aan de aardbevingen en daarmee samenhangende problemen zoals bodemdaling in Groningen.

Warmtenet
Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dit water kan gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen en de levering van warm kraanwater. Veel bestaande warmtenetten maken gebruik van bestaande restwarmtebronnen uit de industrie of een afvalverbrandingscentrale. Er komen nu al andere bronnen bij, zoals geothermie (warme uit de aarde) en restwarmte uit datacenters. In Nederland zijn zo’n 300.000 woningen aangesloten op het warmtenet. Dat is zo’n 5 procent van de hele woningvoorraad.

Elektrische oplossingen
Je kunt je huis ook met elektriciteit verwarmen. Daarvoor heb je een warmtepomp nodig. Een warmtepomp haalt met behulp van elektriciteit warmte uit een omgevingsbron, zoals de buitenlucht of de bodem en geeft deze warmte af aan de binnenzijde, als een soort omgekeerde koelkast. De afgegeven warmte heeft een relatief lage temperatuur. Daarom moet de woning geschikt zijn voor lagetemperatuurverwarming. Daarvoor is het nodig om een vloerverwarmingssysteem of speciale radiatoren te hebben. Ook moet een huis goed geïsoleerd zijn: voor een all-electric woning is een isolatie nodig die hoort bij
energielabel A.

Een bijzondere vorm van een elektrische oplossing is de NOM-Woning. NOM staat voor Nul-Op-de-Meter. Dit betekent dat de woning evenveel elektriciteit opwekt dan deze produceert. Een NOM-woning heeft in de meeste gevallen zonnepanelen, is goed geïsoleerd en heeft een warmtepomp voor verwarming en warm kraanwater.

Biogas
Biogas wordt geproduceerd door de vergisting van mest of andere biologische afvalproducten. Biogas kent echter een aantal belangrijke nadelen. Het gas kan allereerst niet zomaar door de huidige gasleidingen worden gepompt. Wil je je huis verwarmen met biogas, heb je dus andere leidingen nodig. Ook moet je je huis goed isoleren, want er is maar weinig biogas beschikbaar dus je mag zo min mogelijk verspillen. Omdat biogas constant geproduceerd wordt door het jaar heen, en de vraag naar gas varieert per seizoen, kun je je huis nooit met alléén biogas verwarmen. Er een mengstation nodig om in de winter – als de vraag naar gas het grootst is – bij te kunnen mengen met aardgas of groen gas. Er is op dit moment dus kortom te weinig biogas om ons allemaal warm te houden. Biogas asl alternatief voor aardgas kan daarom beter worden ingezet op plekken waar het harder nodig is omdat andere alternatieven minder voor de hand liggen. Bijvoorbeeld in de industrie of in zwaar transportvervoer. Ditzelfde geldt voor waterstof.

Hybride oplossing
Bij een hybride oplossing verwarm je je woning deels met gas en deels met elektriciteit. Je hebt dan een warmtepomp én een CV-ketel, die alleen aanspringt als het bijvoorbeeld erg koud is. Dit is een mooie tussenstap, maar geen eindresultaat, omdat er altijd aardgas nodig blijft. Wel is dit een makkelijke manier om het energieverbruik in een woning te verduurzamen, met name voor de kortere termijn, om zo geleidelijk over te schakelen naar een alternatief waarbij helemaal geen aardgas meer nodig is.

Wanneer je bent aangesloten op het warmtenet, heb je geen eigen warmteapparatuur meer (CV-ketel, warmtepomp) meer nodig. Je huurt alleen een afleverset, en dat is inclusief onderhoud en vervanging. Bij een hoogtemperatuurwarmtenet hoef je je huis in principe ook niet extra te isoleren – al is dit voor je wooncomfort natuurlijk wel aan te raden. Ook heb je met een warmtenetaansluiting geen gasleidingen meer in je huis. Hierdoor verdwijnt de kans op een gasexplosie of koolmonoxidevergiftiging. Tot slot gebruik je energie met een veel lagere CO2-uitstoot dan bij aardgas. En dat is goed voor het milieu!

 

Bij lagetemperatuurverwarming, zoals met een warmtepomp, wordt je huis anders warm dan bij een Cv-ketel. Dit gaat namelijk heel geleidelijk. De temperatuur blijf daarmee heel constant, ook ‘s nachts.  Het is dan ook heel belangrijk dat je huis heel goed geïsoleerd is, anders blijft de warmte niet hangen. Het is met een warmtepomp ook niet meer mogelijk om de temperatuur binnen korte tijd een paar graden te laten stijgen of dalen.

Bij hogere temperatuur oplossingen – zoals de meeste warmtenetten – is isoleren niet noodzakelijk, maar wel aan te raden. Goede isolatie zorgt namelijk voor een lagere energierekening en een comfortabel huis. Verder werkt verwarming bij een huis op een warmtenet niet veel anders dan met een Cv-ketel.

De verwarming door aardgas die de meeste mensen nu hebben, verwarmt onze huizen op een hoge temperatuur. Die temperatuur is tussen de 60 en 80 graden Celsius. Dat is zo warm, dat je gewone radiatoren kunt gebruiken en je huis niet goed geïsoleerd hoeft te zijn om wam te worden. Bij lage temperatuurverwarming, bijvoorbeeld door een warmtepomp, wordt je huis verwarmd op ongeveer 40 graden Celsius. Omdat je dus minder warmte hebt, is het belangrijk dat je je huis heel goed isoleert. Anders gaat er namelijk te veel warmte verloren. Ook moet de warmte goed door je huis verspreid worden. Dat kan bijvoorbeeld met wand- en/of vloerverwarming. Dit zorgt voor een constante en comfortabele temperatuur in huis. Sommige mensen ervaren verwarmen met een lage temperatuur als ‘anders’ dan verwarmen met de hoge temperatuur van gas. Het is bijvoorbeeld niet meer mogelijk de temperatuur snel een graadje aan te passen.

Isolatie is de beste manier om energie te besparen, maar ook om je huis zo comfortabel mogelijk te maken. Met goede isolatie gaat er namelijk heel weinig warmte verloren. Zo heb je minder energie nodig om je huis te verwarmen en blijft de temperatuur in huis constant. In de winter blijft een goed geïsoleerd huis lekker warm, en in de zomer juist koel. Bij lage temperatuurverwarming, zoals met een warmtepomp, is isolatie de belangrijkste maatregel. Let er wel op dat goede isolatie ook vraagt om goede ventilatie. Er komt anders namelijk te weinig frisse lucht in huis, wat kan zorgen voor vochtproblemen.

Alle Rotterdammers worden geïnformeerd wanneer hun wijk aardgasvrij wordt gemaakt en welke keuzes ze hierbij hebben. De gemeente Rotterdam beslist dus op welk moment jouw wijk van het aardgas af moet zijn. Dit is uiterlijk in 2021 bekend.

De gemeente wil de transitie voor iedereen in de wijk mogelijk maken tegen de laagste maatschappelijke kosten. In de WAT-kaart is daarom berekend wat met de huidige kennis het goedkoopste alternatief is voor jouw buurt. Dit is het startpunt wanneer er in de wijk gestart wordt met aardgasvrij. De gemeente Rotterdam faciliteert het alternatief met de laagst maatschappelijke kosten op buurtniveau. Uiteraard heeft elke gebouweigenaar een eigen keuze. Je kunt dus in principe zelf beslissen welke oplossing je in je huis of pand wilt toepassen.

Ja, de meeste mensen krijgen dezelfde oplossing als hun buren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebouw collectief wordt aangesloten op een warmtenet. Als jij of je buren kiezen voor een all-electric woning kan dat meestal ook individueel, maar in een stedelijke omgeving is het beter om dit ook collectief te regelen. Voor je in een all-electric woning investeert, is het goed om te kijken of er niet al plannen voor een warmtenet zijn in jouw buurt en met je buren te praten over de mogelijke alternatieven. Energie is een collectieve voorziening die, zeker in een stedelijke omgeving, efficiënter en effectiever op collectief niveau kan worden geregeld.

Als inwoner van een buurt ken je jouw omgeving het beste. Zo kan je nadenken over wat voor jou en jouw buren het beste alternatief is. Buurtgerichte oplossingen zijn effectief omdat veel oplossingen, zoals een warmtenet, niet voor individuele huizen geschikt zijn. Bovendien kun je de kosten voor elektrische oplossingen vaak beperken. Bijvoorbeeld door samen met je buren te kijken naar het aanschaffen van zonnepanelen of een warmtepomp.

Ja, iedereen doet mee. In 2050 is heel Rotterdam van het gas af. Dit betekent dat niet alleen huizen van het gas af gaan, maar ook bedrijven en de industrie én de gemeente zelf. Wanneer in een gebied gestart wordt met aardgasvrij, worden alle gebouwen in het gebied betrokken: zowel huizen als bedrijven. Het is dus voor bedrijven aan te raden om nu al te investeren in duurzame oplossingen. Soms kunnen bedrijven bijvoorbeeld warmte uitwisselen. Ook kunnen bedrijven hun restwarme beschikbaar stellen voor het nieuwe warmtenet. Tot slot kunnen ze hun daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen – voor zichzelf of voor andere Rotterdammers.

Aardgasvrij als huurder

Je hoeft op dit moment niets te doen. Op het moment dat de gemeente concrete plannen heeft voor het aardgasvrij maken van jouw wijk óf wanneer de verhuurder jouw complex aardgasvrij wil maken, neemt de verhuurder contact met je op. Als jij en je medebewoners graag willen dat jullie woningen aardgasvrij worden, kun je dit melden bij de verhuurder.

Wat precies de gevolgen zijn voor de huurprijs en energierekening, is nu nog lastig uit te rekenen. Uitgangspunt is dat een aardgasvrij leven voor iedereen betaalbaar blijft. 

Voor ingrijpende maatregelen moeten verhuurders minimaal 70% instemming hebben van de bewoners van een complex. Als minder dan 30% van de bewoners tegen is, mag de verhuurder zijn of haar plannen toch doorzetten.

Als je een huis huurt, is het moeilijker om zelf energiebesparende maatregelen te nemen. Je kan bijvoorbeeld niet zomaar isoleren of zonnepanelen kopen. Je kan dit wel bespreken met je verhuurder. Veel partijen maken nu al grote stappen op het gebied van duurzame energie. Wat je wel makkelijk zelf kunt doen, is kiezen voor groene stroom. We moeten namelijk niet alleen stoppen met gas, maar ook duurzame stroom gaan gebruiken. Daarnaast kunnen tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen of dubbelglasfolie ook helpen om nu al gas/elektra te besparen.

Aardasvrij als huiseigenaar

Je hoeft nu in principe nog niets te doen. Wel kun je er vast rekening mee houden dat de komende jaren alle woningen van het aardgas af gaan, zodat Nederland in 2050 aardgasvrij is. Je kunt dus alvast gaan onderzoeken wat de alternatieven zijn, bijvoorbeeld bij de Woonwijzerwinkel in Rotterdam. De gemeente werkt samen met de netbeheerder van energienetten en de woningcorporaties om te bepalen wat een slimme volgorde is van de aanpak. Uiterlijk in 2021 is de planning gereed welke wijken voor 2030 gaan starten met de transitie naar aardgasvrij en in welke wijken na 2030 wordt gestart. Wanneer deze planning eerder klaar is, communiceert de gemeente dit naar alle inwoners en gebouweigenaren in Rotterdam.

  • Wat je ook kiest, energie besparen is altijd slim om te doen. Bijvoorbeeld door jouw huis goed te isoleren of zelf energie op te wekken met zonnepanelen.
  • Neem in al jouw plannen, bijvoorbeeld als je gaat verbouwen, mee dat jouw huis in de toekomst geen aardgasaansluiting meer heeft. Dit voorkomt dat je nu aanpassingen doet, waar je later spijt van heeft.
  • Als je gaat verbouwen, laat je dan adviseren door een energieadviseur.
  • Heb je plannen om je keuken te verbouwen? Kies dan voor elektrisch koken. Een inductiekookplaat is dan meestal de beste oplossing. Ook als je niet gaat verbouwen, kun je kijken of je al elektrisch kunt gaan koken.
  • Koop alleen nog pannen die geschikt zijn voor elektrisch koken.

Een verhuizing is een goed moment om te investeren in energiebesparende maatregelen. Zeker als je ook gaat verbouwen. Verschillende hypotheekverstrekkers bieden namelijk de mogelijkheid om verduurzaming mee te financieren in de hypotheek. Kijk allereerst naar de wijk waar je gaat wonen. Doe ook navraag bij de gemeente of er al plannen zijn om jouw wijk van het gas af te halen. Ga je in een nieuwbouwhuis wonen? Dan is dat per definitie al aardgasvrij. Nieuwe huizen mogen namelijk niet meer op aardgas worden aangesloten. 

Zorg bij een verbouwing allereerst voor goede isolatie. Dat verdien je altijd terug, omdat je energierekening daarmee lager wordt. En kies bij de aanschaf van een nieuwe keuken voor een inductiekookplaat. Ook kun je kijken wat een logische plek is in je woning voor een warmtepomp of aansluiting op het warmtenet – afhankelijk van welk alternatief er voor je wijk wordt gekozen. Zo kun je al voorsorteren op aardgasvrij en ben je al voorbereid wanneer de gemeente in de wijk start. In geval van een warmtenet, is het handig om op de begane grond alvast ruimte te maken voor een mogelijke afleverset. En bij all electric oplossing is er ruimte nodig voor verschillende installaties.

Als je gaat verbouwen, dan kun je jouw woning alvast laten voorbereiden op aardgasvrij of al daadwerkelijk aardgasvrij maken. De WAT-kaart van Rotterdam geeft een mogelijke richting van wat een logisch alternatief is voor aardgas voor je buurt. Laat je altijd adviseren door een installateur of een energie-adviseur over jouw mogelijkheden om aardgasvrij te worden. Neem tot slot  in al de plannen mee dat jouw huis in de toekomst geen aardgasaansluiting meer heeft. Dit voorkomt dat je nu aanpassingen doet, waar je later spijt van hebt.
Het is bijvoorbeeld slim om alvast over te stappen op elektrisch koken en je kunt alvast andere radiatoren nemen die voor lage- en hoge temperatuur zijn geschikt of vloerverwarming te nemen. Dan ben je voor alle alternatieven van aardgasvrij voorbereid.

Als de cv-ketel (bijna) op is, is dat een goed moment om na te denken over alternatieven. Het vervangen van een cv-ketel voor een duurzaam alternatief gaat helaas niet altijd even makkelijk als het plaatsen van een nieuwe cv-ketel. Isoleren, een warmtepomp, aansluiten op stadswarmte of vloerverwarming plaatsen kost meer geld dan simpelweg een vervanging van je ketel. Het Rijk en de gemeenten onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om dit te financieren.  Bijvoorbeeld door subsidie en gunstige leningen voor bewoners en bedrijven. Als een snelle overgang naar een warmtepomp geen optie is, dan kun je ervoor kiezen om tijdelijk een cv-ketel te leasen.

Dit hangt af van het type woning en jouw wensen. Soms zijn er grote renovaties nodig. Maar dat is niet overal noodzakelijk. We gaan graag met je in gesprek over wat dit voor jouw huis betekent.

Dit hangt af van welk alternatief je kiest voor het verwarmen van jouw woning:

  • Als je overstapt op stadsverwarming dan hoef je de radiatoren  niet te vervangen. Stadsverwarming levert nu dezelfde hoge temperatuur als de oude cv-ketel. Wij raden je wel aan om op termijn energiebesparende maatregelen te nemen, zoals goede isolatie. Het kan in de toekomst ook slim zijn om andere radiatoren te nemen die voor lage- en hoge temperatuur zijn geschikt of vloerverwarming te nemen, bijvoorbeeld tijdens een verbouwing van (een deel van) jouw huis. Dan ben je voor alle alternatieven van aardgasvrij voorbereid.
  • Als je overstapt op een warmtepomp dan is het waarschijnlijk dat je (een deel van) de radiatoren moet vervangen door vloerverwarming, convectoren of simpelweg grotere radiatoren – naast goede isolatie, uiteraard.
     

Een warmtepomp zelf is qua grootte vergelijkbaar met de Cv-ketel. Vaak is er echter een behoefte om warm (douche)water te bufferen in een vat, waardoor er meer ruimte nodig is. Denk aan een hoog model koelkast waarin een warmtepomp en een buffervat zijn gecombineerd. Een complete warmtepomp is dus groter dan een cv-ketel en heeft vaak een binnen- en buitengedeelte. Als je kiest voor een warmtepomp is het nodig om ruimte te creëren in bijvoorbeeld de gangkast of op de plek van de huidige cv-ketel. Bij een warmtepomp met buitengedeelte (vergelijkbaar met een airco) moet ook ruimte vrijgemaakt worden in de tuin, op het balkon of op het dak. Hoe dit er uitziet hangt onder andere af van het type warmtepomp (lucht of grondwater) dat wordt gebruikt.

Een goed geïsoleerde woning die klaar is voor de toekomst, is waardevast. En het isoleren zorgt voor een comfortabele woning met een lagere energierekening. Dit komt ten goede aan de waarde van de woning. In de toekomst zal dit een steeds grotere rol gaan spelen.

Dit is afhankelijk van de woning, de prijsklasse waar uw woning valt en in welke wijk uw woning staat.

Ja dit kost geld. Dit zijn kosten die de netbeheerder wettelijk verplicht is om in rekening te brengen. Het is de kostprijs om de gasaansluiting te verwijderen.

Dan hoeft u geen vastrecht meer voor de gasaansluiting en gebruikskosten te betalen

In dat geval is het voor nu logischer om nog even op gas door te gaan totdat er zich een natuurlijk moment voordoet om dit alsnog aan te passen (bijvoorbeeld wanneer het fornuis defect is), of wanneer het gas definitief uit uw wijk wordt verwijderd.

In Nederland zullen veel mensen hier tegenaan lopen. Dit betekent dat het Rijk en gemeenten moeten nadenken over oplossingen, bijvoorbeeld over nieuwe financiële regelingen.

Het is heel moeilijk te zeggen wat de kosten voor elke individuele woningeigenaar precies zijn. Dit is namelijk afhankelijk van hoe je woont, waarvoor je gas gebruikt en de maatregelen waarvoor je kiest. Als een grote renovatie nodig is, vraagt dit investeringen. Vaak staan tegenover deze investeringen weer besparingen, zoals bij het isoleren van de woning. Door het isoleren bespaar je energie, en dus kosten. Bovendien kun je zelf energie opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. De gemeente is bezig met het ontwikkelen van financiële regelingen om de kosten voor de transitie naar aardgasvrij voor woningeigenaren zo laag mogelijk te houden.

De kosten van de overgang naar aardgasvrij liggen in principe bij de woningeigenaar. We begrijpen dat de veranderingen invloed hebben op bewoners, ook financieel. Waarschijnlijk zullen in het Klimaatakkoord financiële regelingen voor eigenaren worden opgenomen. Ook binnen de gemeente Rotterdam wordt gewerkt aan nieuwe financiële regelingen voor huiseigenaren om de kosten voor de transitie naar aardgasvrij zo laag mogelijk te houden.

De markt gaat de verandering realiseren. Denk aan woningen isoleren, warmtepompen plaatsen, inductieplaten plaatsen, stadswarmte aansluitingen realiseren, etc. Dit brengt naar verwachting veel nieuwe werkgelegenheid met zich mee.

De kosten van warmtenet zijn ongeveer hetzelfde als die van gas. Heeft u al een goed geïsoleerd huis, dan kan een warmtepomp goedkoper zijn. Dit is niet altijd zo. All-electric oplossingen zijn in het gebruik waarschijnlijk voordeliger, maar hiervoor is het wel nodig dat de woning zeer goed geïsoleerd is en zijn duurdere installaties nodig. Het is verstandig om dit voor uw situatie goed door te (laten) rekenen.

Aardgasvrij koken

Elektrisch koken kan op een keramische- of elektrische kookplaat of fornuis. Koken op inductiekookplaten lijkt het beste alternatief voor op koken op gas. Koken op inductie is energiezuiniger en veiliger. Daarnaast is een inductiekookplaat makkelijker schoon te maken. 

Dat hangt af van wat voor pannen je nu hebt. De betere, moderne pannen zijn bijna altijd geschikt voor inductie. Je kunt controleren of je pannen geschikt zijn voor inductie door er een magneet tegenaan te houden. Blijft de magneet kleven, dan zijn je pannen geschikt voor inductie. De meest gehoorde opmerking in winkels en bij klanten is dat je bij de overstap van gas naar inductie nieuwe pannen moeten kopen. Dit omdat bij gebruik van pannen op gas de bodem hiervan kromgetrokken zou kunnen zijn. Dit verhaal is echter van toepassing op keramische kookplaten, maar niet op inductie. Aangezien inductie tot maximaal 3 cm. boven de zone de warmte over kan geven is een niet vlakke onderzijde van de pan geen enkel probleem.

Koken op inductie is veel veiliger dan koken op gas. Je kookt niet op open vuur en de temperatuur van het fornuis is makkelijker te controleren. De kans dat iemand zich verbrand is bij koken op inductie dan ook veel kleiner dan bij koken op gas. Ook is bij het afhalen van de pan is de plaat niet heet. Daarnaast kan je een inductiekookplaat, in tegenstelling tot gas, niet per ongeluk aan laten staan.

Sommige mensen vinden het fijn om op gas te koken en willen dat graag behouden. Dit is een meer gehoord argument en logisch in een overgangsperiode, waarbij iedereen nog moet wennen aan het (langzaam) verdwijnen van het aardgas. Toch zullen we in de toekomst uiteindelijk allemaal niet meer op gas kunnen koken. In de periode daar naartoe zullen er op een gegeven moment ook geen gasfornuizen en pannen voor gasfornuizen meer worden verkocht. En wanneer je een warmtepomp of all-electric oplossing hebt, is het duur en onhandig om daarnaast ook aangesloten te blijven op het gasnet (denk aan de kosten en ruimte die een gasaansluiting in beslag neemt).

Wanneer je elektrisch wil koken is het van belang dat je in de keuken de juiste, veilige elektra-aansluiting hebt.  Inductie, keramische en elektrische kookplaten of fornuizen sluit je namelijk niet aan op een normaal stopcontact. Daarnaast moet de kookgroep in de meterkast voldoende elektriciteit leveren. Als dit niet het geval is loop je het risico dat de stoppen doorslaan. De aansluitwaarde van de betreffende elektrische kookplaat is een belangrijk uitgangspunt.  Zoek dit als eerste uit om vast te stellen of meterkast aanpassingen noodzakelijk zijn. Let op: heb je geen ervaring met elektra of elektrische installaties? Ga dan niet zelf aan te slag. Schakel een erkende elektra installateur in.

Wil je meer weten over hoe je jouw huis op de beste manier van aardgas af kunt halen? Dan kun je hulp inschakelen van een gratis energieadviseur van de gemeente. Stuur hiervoor een mail naar info.duurzaam@rotterdam.nl

 

Deel dit bericht

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Ga direct naar:
Skip to content