Translate
HomeVerhalenVier jaar verduurzamen: de aanpak en resultaten van het Triple-A project

Vier jaar verduurzamen: de aanpak en resultaten van het Triple-A project

Rotterdam
Tripple A header
19 januari 2021
| laatste update: 27 mei 2021

In Rotterdam zijn talloze mooie voorbeelden van verduurzaming van eengezinswoningen te vinden. Van het isoleren van de spouwmuur of de kruipruimte tot aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak of overstappen op elektrisch koken. In de wijken IJsselmonde en Prins-Alexander gebeurt het verduurzamen als onderdeel van project Triple-A; een Europees samenwerkingsverband tussen Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Wat heeft vier jaar verduurzamen opgeleverd?

Triple-A staat voor aandacht trekken, aandacht vasthouden en maatregelen adopteren. Oftewel inwoners aansporen om zelf aan de slag te gaan. Het is een samenwerking tussen twee universiteiten, zeven lokale overheden (waaronder de gemeente Rotterdam) en een netbeheerder uit vier Europese landen. Het doel van het project is om de verduurzaming van eengezinswoningen te versnellen, met name op het gebied van energiebesparing.

Aanpak Triple-A

Om Rotterdammers enthousiast te krijgen om hun huis te verduurzamen, werkte Triple-A de afgelopen vier jaar op vier actielijnen:
1. Digitaal. Op de website www.rotterdamenergiebesparing.nl, inmiddels overgegaan in www.duurzaam010.nl, kunnen geïnteresseerde woningeigenaren alle informatie vinden die ze nodig hebben om te verduurzamen. Denk daarbij aan handige do-it-yourself-video’s. Op deze manier maakt Triple-A verduurzamen makkelijker voor iedereen.
2. Fysiek. In de Duurzaamheidswinkel in IJsselmonde kan iedereen uit Rotterdam binnenlopen voor advies over verduurzamen of om producten te bekijken. In de praktijk heeft de Duurzaamheidswinkel vooral een wijkfunctie.
3. Gedrag. Een huis isoleren is mooi, maar als de lampen aan blijven staan of de douche lang aanstaat, dan is de winst niet maximaal. Daarom wilde Triple-A ook uitzoeken hoe ze het gedrag van woningeigenaren konden veranderen. Dit gebeurde onder meer door het uitdelen van energieverbruiksmeters. Deze meters houden het energieverbruik van een huishouden bij. Het onderzoek keek of inzicht in hun eigen verbruik het gedrag van woningeigenaren zou veranderen. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2021 bekend. Daarnaast probeerden de onderzoekers met energieadvies het gedrag van huiseigenaren ook te veranderen.
4. Goede voorbeelden. Door zowel succesverhalen van duurzame woningen als het delen van informatie over groepsacties te delen, worden bewoners gemotiveerd om zelf ook maatregelen te nemen.

Resultaten in Rotterdam

Triple-A stelde in Rotterdam als concreet doel dat er binnen vier jaar bij minimaal vierhonderd woningen energiebesparende maatregelen zouden zijn toegepast. Dat doel is gehaald, ruim zelfs. In de twee focusgebieden hebben in totaal meer dan 550 woningen maatregelen genomen. Dat levert een besparing op van 500 ton CO2 per jaar.

Projectleider van Triple-A Oubbol Oung over het positieve resultaat: “De gemeente is blij dat deze doelen via het Triple-A project zijn behaald. Een positief resultaat is ook dat de focusgerichte wijkaanpak (bijvoorbeeld de Duurzaamheidswinkel) in IJsselmonde en Prins-Alexander loont. De resultaten in deze wijken waren beter dan in de rest van Rotterdam. Ook bleek dat niet één actielijn tot dit mooie resultaat leidde, maar dat vooral een combinatie van de vier actielijnen succesvol was. De Duurzaamheidswinkel en website zijn daarbij wel de twee belangrijkste zichtbare onderdelen.”

City Guideline

De gemeente Rotterdam en de projectpartners bundelen de aanpak en resultaten van het Triple-A project samen in een City Guideline. Via vijf digitale bijeenkomsten deelt de gemeente deze City Guideline met de collega’s van andere gemeenten in Nederland. Zo hoeft niet elke gemeente opnieuw het wiel uit te vinden als het gaat om het verduurzamen van eengezinswoningen.

Toekomst

In 2021 stopt Triple-A. De resultaten en de ontwikkelde instrumenten vanuit het Triple-A project worden gebruikt in een nieuwe Europees project van de Europese Commissie: Save the Homes. Oubbol: “Via dat project willen wij dat nog meer bewoners aan de slag gaan met verduurzaming. Door bewoners te ondersteunen om elkaar te helpen en samen tot mooie initiatieven te komen.”

Triple-A maakt deel uit van het Interreg 2 Zeeën Programma (projectnummer 2S02-029) en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincies Zuid-Holland en West-Vlaanderen

 

Logo Triple-A

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ga direct naar:
Ga naar de inhoud