Translate
HomeVerhalenWetenschap en praktijk werken samen aan veilige delta

Wetenschap en praktijk werken samen aan veilige delta

Rotterdam
Wat wij doen
VPdelta
4 september 2020
23 september 2020

Om in te kunnen spelen op klimaatverandering is het belangrijk dat er veel onderzoek wordt gedaan, en dat dit ook aansluit bij de (commerciële) praktijk. VPdelta combineert de werelden van wetenschap en praktijk, met als doel te komen tot innovatieve oplossingen op het gebied van water en deltatechnologie. 

Wonen, bouwen en ondernemen in een rivierdelta brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat al dat water schoon blijft, en dat gebouwen stevig staan onder invloed van het getij? Dit geldt zeker wanneer we onder invloed van klimaatverandering steeds meer te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. In het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (kortweg VPdelta) werken de TU Delft en de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter samen met verschillende partners uit de Delta-omgeving aan allerlei delta-vraagstukken. De gemeente Rotterdam is een van de partners. 

 
Eigentijds deltabeheer

VPdelta zorgt voor meer samenwerking tussen onderzoekers, overheden en bedrijven en stimuleert innovatie op drie thema’s: Safe Delta, Urban Delta en Smart Delta. De organisatie koppelt start-ups en mkb-bedrijven aan publieke partners, die de ondernemingen ruimte, kennis en middelen bieden om te kunnen werken aan nieuwe, betaalbare, opschaalbare producten en diensten voor eigentijds deltabeheer. Daarbij krijgen ze hulp van studenten en onderzoekers van onder meer de TU Delft en de Hogeschool Rotterdam. Dit soort experimenten leveren allerlei wetenschappelijke inzichten op, die de partners vervolgens kunnen toepassen in hun praktijk.

 
Dierentuin én proeftuin

Om de samenwerking te faciliteren, creëert VPdelta proeftuinen: fysieke plekken om te experimenteren, onderzoek uit te voeren en innovaties te demonstreren voor belanghebbenden. Voorbeeld van zo’n proeftuin binnen de gemeente Rotterdam is Diergaarde Blijdorp. De watergangen en vijvers in de dierentuin zijn onderdeel van het stedelijk watersysteem en vormen een schakel in het lokale ecosysteem. Daarnaast zorgt het water voor een aantrekkelijker park voor de bezoekers. 

Op basis van een watersysteemanalyse, uitgevoerd door trainees en studenten, wordt het watersysteem in Blijdorp verbeterd en verduurzaamd. Het is de bedoeling dat de oplossingen die worden ontwikkeld, bijvoorbeeld voor een nieuw waterzuiveringssysteem, duidelijk zichtbaar worden toegepast en toegelicht in het park. Hierbij wordt niet alleen met de partners (zoals het waterschap en de gemeente) gekeken naar waterkwaliteit, maar ook naar slimme oplossingen voor waterhergebruik en wateropvang.  Zo werkt de diergaarde aan schoon, kwalitatief water en wordt het belang van een duurzaam watersysteem zichtbaar voor 1,5 miljoen bezoekers per jaar. 

 

Lees meer over VPdelta, de proeftuinen en de start-ups op de website van VPdelta.

Deel dit bericht

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Ga direct naar:
Skip to content