Translate

Windenergie

Ontdek waarmee u aan de slag kunt

Ik ben een: [maak een keuze]
HomeWat kan ik doenWindenergie

Rotterdam heeft op dit moment 12 windparken met 83 windturbines. Daarnaast wil Rotterdam de opwek van kleinschalige windenergie mogelijk maken. Naast grote windturbines kunnen ook miniwindturbines, kleine windturbines en windenergiesystemen bijdragen aan de energietransitie. De gemeente kan helpen bij de ontwikkeling en realisatie van kleinschalige windenergie. We nodigen ontwikkelaars en particulieren uit de mogelijkheden te benutten. Kleinschalige windenergie maakt het mogelijk om tot energieneutrale oplossingen te komen in de gebouwde omgeving. Windenergie draagt direct bij aan het opwekken van schone elektriciteit en het verduurzamen van je eigen gebouw.  

Onze ambities voor windenergie staan in de Startnota Versnelling Windenergie. De Leidraad Windenergie  biedt handvatten aan de omgeving voor de komst van windparken. Meer informatie over wat wij doen vindt u hier.

We onderscheiden miniwindturbines, kleine windturbines en windenergiesystemen.
 • Miniwindturbines hebben een rotordiameter kleiner dan 2 meter. Ze zijn met name kansrijk op daken in de gebouwde omgeving.
 • Kleine windturbines hebben een rotordiameter tussen 2 en 16 meter en een vermogen tot ongeveer 50kW. Dit biedt met name potentie in open ruimten in de gebouwde omgeving of op daken met hoge draagkracht.
 • Windenergiesystemen zijn opgebouwd uit een aantal kleinere windturbines met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 200 m2 en rotordiameters van maximaal 10 meter.
In vergelijking met grote windturbines leveren kleinere windturbines minder op, maar ze zijn wel geschikt om lokale energieneutrale voorzieningen te creëren in stedelijk gebied. Dit kan voordelen bieden voor bewoners, ondernemers en bedrijven. Bovendien is de combinatie met zonne-energie interessant vanwege verschillende momenten van opwek.

Windturbines zijn altijd vergunningsplichtig, zowel mini-, kleine- en grote windturbines. Voor het realiseren van kleinschalige windenergie kan een initiatiefnemer gratis een concept omgevingsvergunning aanvragen, u wordt dan bijgestaan door een bouwinspecteur. De insteek is ‘ja mits’, waarbij de gemeente Rotterdam meedenkt over het realiseren van initiatieven en het verlenen van vergunningen. Natuurlijk moet daarbij wel voldaan worden aan de benodigde voorwaarden. Gemeente Rotterdam toetst of de bouwactiviteit strijdig is met het bestemmingsplan en eventuele milieuaspecten. Hierin worden op grote lijnen de volgende overwegingen meegenomen:

 • Certificering windturbine
 • Ruimtelijke afweging:
  • Geluid en slagschaduw
  • Ecologie
  • Landschappelijke inpassing
  • Constructie en belasting
 • Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) met:
  • Beschrijving
  • Situatietekenin
  • Plattegrond
  • Doorsneden
  • Technische informatie
  • Constructieve verantwoording
  • Bijdrage bovenliggend doel
De gemeente Rotterdam probeert op verschillende locaties kleinschalige windenergie mogelijk te maken. Daarbij probeert Rotterdam met name aan te sluiten bij initiatieven en deze mogelijk te maken. Bij particulieren ligt de nadruk op miniwindturbines en bij bedrijven(terreinen) op kleine windturbines. Met als bovenliggend doel het komen tot een energieneutrale gebouwde omgeving.
Proeflocatie voor innovatieve duurzame oplossingen. In eigendom van de gemeente Rotterdam en in gebruik door Stadsbeheer. Hier zijn in 2021 op twee locaties mini- en kleine windturbines geplaatst die uitvoerig worden gemonitord. Het betreft 6 stuks van 3 meter op het innovatiedock en 6 stuks van 1 meter op een hal.
Op het dak van het in Prins Alexander en op een appartementencomplex bij de Müllerpier is een Powernest geïnstalleerd. Deze wekt energie op uit zowel zon als wind. Hiermee is het gebouw meer dan zelfvoorzienend.

Inspirerende verhalen

Meer manieren om te verduurzamen

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud