Translate

Windenergie

Ontdek waarmee u aan de slag kunt

Ik ben een: [maak een keuze]
HomeWat kan ik doenWindenergie

Onze ambities voor windenergie staan in de Startnota Versnelling Windenergie. Met de Leidraad Windenergie informeren we  bewoners, bedrijven, belangenorganisaties, ontwikkelaars en iedereen die  betrokken is bij windenergie, over hoe Rotterdam invulling wil geven aan die ambities zoals verwoord in de startnota windenergie. Dus hoe we invulling geven aan onze ambities. De leidraad biedt handvatten aan de omgeving hier iets van te vinden en waar mogelijk de vruchten van te kunnen plukken.

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat de omgeving kan profiteren van windenergie. Bijvoorbeeld door een gebiedsfonds of deelname aan een energiecoöperatie. We streven naar 50% lokaal eigendom van windturbines. 

Rotterdam kent op dit moment 11 windparken met 57 windturbines. Deze turbines leveren ongeveer aan 130.000 huishoudens groene stroom. Meer informatie over deze en toekomstige windenergieprojecten vindt u hier.

Inspirerende verhalen

Meer manieren om te verduurzamen

Ga direct naar:
Skip to content