Translate
Aardgasvrije wijk

Pendrecht

HomeAardgasvrije wijkenPendrecht

De Nederlandse overheid heeft besloten in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Dat betekent dat er straks geen aardgas meer nodig is om huizen te verwarmen, te koken en te douchen.

Om in 2050 aardgasvrij te zijn, gaan we nu al aan de slag. In Rotterdam beginnen we in een aantal wijken, waaronder ook Pendrecht. De gemeente heeft de ambitie dat de meeste huizen en gebouwen in Pendrecht over 10 jaar geen aardgas meer gebruiken. Voor de wijk is het aansluiten op stadsverwarming de makkelijkste en goedkoopste oplossing. We werken samen met verschillende partijen om dit gebied aardgasvrij te maken.

Voordelen van wonen zonder aardgas:


Veilig wonen
: zonder aardgas woont u veel veiliger. Kinderen kunnen niet meer per ongeluk het gasfornuis aanzetten. Bij elektrisch koken is geen open vuur waardoor er minder risico is op brand. Ook hoeft u niet meer te vrezen voor koolmonoxidevergiftiging of gaslekken, die jaarlijks tot gevaarlijke situaties leiden.


Minder CO2-uitstoot
: bij het verbranden van aardgas komt veel CO2 vrij. Dit is een broeikasgas dat bijdraagt aan klimaatverandering. In 2050 wil de Nederlandse overheid dat ons land bijna geen CO2 meer uitstoot. Als u overstapt op stadsverwarming met Rotterdamse warmte dan bespaart u ten opzichte van een cv-ketel 70% op de uitstoot van CO2. Dat is winst voor het klimaat en een leefbare wereld in de toekomst.


Gezond wonen
: elektrisch koken zorgt voor minder fijnstof in huis. Dat is beter voor uw longen.

Eigenaren in Pendrecht Zuid (ten zuiden van de Slinge) hebben een informatiepakket in hun brievenbus ontvangen. Daarin staat meer informatie over aardgasvrij wonen én een financieel aanbod om over te stappen op stadsverwarming. Bekijk ook de rekentool om de jaarlijkse kosten voor stadsverwarming te berekenen en te vergelijken met de kosten voor aardgas. 

Lees hier over Rotterdam aardgasvrij.

Plaids breien en haken, help je mee?

In de huiskamer zorgen ze voor de materialen. De koffie, thee en warme chocolademelk staan ook klaar! Opgeven kan via aardgasvrij.pendrecht@rotterdam.nl of kom even langs in de Huiskamer, wekelijks geopend wo-vr-za 12.00-17.00u.

 

 

Uit gemeentebreed onderzoek blijkt dat een collectief warmtenet voor Pendrecht maatschappelijk gezien het goedkoopste alternatief voor aardgas is. Dit komt onder meer doordat er in het zuidelijke deel van Pendrecht al een warmtenet ligt dat uitgebreid kan worden. Dit is een belangrijke overweging geweest om te starten met een aanpak in Pendrecht. We verwachten dat over 10 jaar een groot deel van Pendrecht aardgasvrij zal zijn.

De Rotterdamse stadsverwarming gebruikt restwarmte uit de Rotterdamse industrie en haven om water te verwarmen. Warmte die anders in de lucht zou verdwijnen. Met de restwarmte wordt water opgewarmd. Dit warme water gaat via goed geïsoleerde leidingen naar uw woning. Het water dat de woning binnenkomt is in Pendrecht 80 graden Celsius. Rotterdam heeft al sinds 1949 stadsverwarming. Door het gebruik van restwarmte is stadsverwarming een duurzaam alternatief voor aardgas.

Heeft u een huurhuis? Bekijk het Huurdersblad 2022 voor meer informatie.

Woningeigenaren in Pendrecht Zuid hebben april 2021 een financieel aanbod ontvangen om over te stappen op stadsverwarming. In het informatiepakket is alle informatie terug te vinden. We hebben verschillende informatiepakketten ontwikkeld, speciaal gericht op het soort eigendom, het soort woning en het soort verwarming. Hieronder vindt u de informatiepakketten voor:

Eigenaar-bewoner
Verhuurder

Voorwaarden voor een aanbod aardgasvrij staan in de blokjes hieronder uitgelegd.

Woningeigenaren in Pendrecht Zuid hebben van de gemeente Rotterdam een financieel aanbod ontvangen om over te stappen op stadsverwarming. Het financieel aanbod bij de eerste ronde houdt in dat eigenaar-bewoners bij individuele verwarming voor een bedrag van € 1.500,- incl. 21% btw hun woning kunnen laten aansluiten op stadsverwarming.

Voor wie is het aanbod om over te stappen op stadsverwarming bedoeld?

Het aanbod geldt in principe alleen voor eigenaar-bewoners, dat wil zeggen woningeigenaren die zelf in de woning wonen en op het adres van de woning staan ingeschreven. Maar let op: als u wel eigenaar bent, maar niet in de woning woont of er niet ingeschreven staat, kunt u in bepaalde gevallen toch gebruik maken van dit aanbod. Dat kan als een van de volgende vier omschrijvingen op u van toepassing is:

 1. U woont minstens vier dagen per maand in de woning, maar staat op een ander woonadres ingeschreven. De woning wordt niet verhuurd aan iemand anders.
 2. U heeft de woning geërfd, alleen of samen met anderen. U woont niet in de woning en staat ingeschreven op een ander woonadres. U verhuurt de woning niet en u zal dit ook niet gaan doen.
 3. U woont tijdelijk elders, voor een aaneengesloten periode van maximaal drie jaar, en staat daarom tijdelijk ingeschreven op een ander woonadres. De woning mag gedurende precies diezelfde periode aan iemand anders zijn verhuurd, of iemand anders mag er gratis in wonen.
 4. U verhuurt de woning aan iemand, of laat er gratis iemand in wonen, die familie in de eerste of tweede graad van u is.

Eerstegraads familieleden zijn in dit geval:

 • (ex) partner (op basis van huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract)
 • ouders, adoptieouders, stiefouders, schoonouders
 • kinderen, adoptiekinderen en stiefkinderen
 • (ex)schoondochters en (ex)schoonzonen (op basis van huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract)

Tweedegraads familieleden zijn in dit geval:

 • broers, zussen, stiefbroers, stiefzussen
 • kleinkinderen
 • (ex)grootouders
 • (ex)schoonzussen en (ex)zwagers (op basis van huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract)

Is een van deze omschrijvingen op u van toepassing? Dan kunt u per mail of per brief een verzoek indienen om aanspraak te maken op het aanbod aardgasvrij eigenaar-bewoners. Bij het verzoek dient u te verklaren dat er sprake is van een van de situaties zoals hierboven omschreven. Voor de situatie zoals omschreven onder punt 3 moet u bij de verklaring een kopie van de huur- of gebruiksovereenkomst overleggen. U moet eerst deze verklaring en het bewijs aanleveren. Als de gemeente akkoord is met het verzoek, dan ontvangt u hiervan een bevestiging.

Tot wanneer heeft u recht op het aanbod aardgasvrij?

U kunt aanspraak maken op het aanbod aardgasvrij door het intentieformulier in te vullen. Hiermee geeft u aan dat u interesse heeft om over te stappen. U zit er dus nog niet aan vast. Het intentieformulier kunt u per e-mail sturen naar aardgasvrij.pendrecht@rotterdam.nl of inleveren in onze Huiskamer aan Plein 1953 24-25. De gemeente stuurt u vervolgens een ontvangstbevestiging. Vóór de start van de uitvoeringsfase in uw deel van de wijk moet u uw interesse kenbaar hebben gemaakt. De uitvoeringsfase start met de technische opnames van de woningen die aangesloten gaan worden. Woningeigenaren die hun interesse nog niet kenbaar hebben gemaakt worden tijdig per brief op deze deadline gewezen.

Als u niet op tijd uw interesse kenbaar heeft gemaakt verliest u uw recht op het aanbod aardgasvrij. In enkele gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt en kunt u toch nog gebruikmaken van een geïndexeerd aanbod:

 1. als het aansluiten van de woning volgens de gemeente technisch mogelijk is en meegenomen kan worden in de planning van de uitvoerende partijen;
 2. als dit niet tot onredelijke meerkosten leidt;
 3. als er nog geen nieuw financieel aanbod aardgasvrij is gedaan voor een tweede aansluitronde.

Verkoopt u uw woning in Pendrecht Zuid tussentijds? Als de nieuwe eigenaar zelf in de woning gaat wonen, of voldoet aan een van de vier eerder genoemde voorwaarden, blijft een door de gemeente geaccepteerde verklaring dat u wil overstappen op stadsverwarming geldig voor de nieuwe eigenaar.

Wanneer vervalt het aanbod aardgasvrij nog meer?

Het aanbod aardgasvrij vervalt als blijkt dat te weinig woningeigenaren in uw deel van de wijk besluiten gebruik te maken van het aanbod over te stappen op stadsverwarming. Het is dan niet mogelijk om het warmtenet technisch te laten werken. De aanleg kan alleen doorgaan bij voldoende deelname.

Woont u in een appartement in een woongebouw? Dan moet uw VvE ook toestemming geven voor de aanleg van het warmtenet in het woongebouw. Daarnaast moeten voldoende woningeigenaren binnen uw VvE besluiten om over te stappen. Is dit niet het geval, dan kan de aanleg van het warmtenet in uw woongebouw niet doorgaan en kan de woning niet aangesloten worden. Het aanbod om over te stappen op stadsverwarming vervalt dan. In aanloop naar de tweede aansluitronde ontvangt u in dat geval een nieuw financieel aanbod.

De gemeente Rotterdam heeft het recht het financieel aanbod in te trekken vóórdat de aansluitovereenkomst met de warmteleverancier is getekend als:

 1. het aanbod niet meer in stand kan worden gehouden vanwege bijvoorbeeld zeer grote prijswijzigingen, natuurrampen of andere onvoorspelbare omstandigheden; en/of
 2. er geen overeenstemming wordt bereikt met de warmteleverancier over de aanleg van een warmtenet in Pendrecht Zuid en aansluiting van bestaande bouw op dat warmtenet.

De gemeente Rotterdam heeft het recht het financieel aanbod in te trekken nádat de aansluitovereenkomst met de warmteleverancier is getekend als een eigenaar-bewoner bijvoorbeeld met opzet tegenwerkt, of onvolledige of onjuiste gegevens aanlevert.

Tot slot: landelijke subsidie

Het financieel aanbod voor eigenaar-bewoners is al verwerkt in ons aanbod van € 1.500,-. We zijn met het Rijk in gesprek hoe de landelijke subsidies te verrekenen. Mogelijk kan de gemeente Rotterdam deze collectief aanvragen en innen. Maar het kan ook dat we met een machtiging gaan werken.  De gemeente zal daarover nadere afspraken met u maken.

De volledige voorwaarden vindt u hier:
Voorwaarden-financieel-aanbod-eigenaar-bewoner Pendrecht Zuid

Woningeigenaren in Pendrecht Zuid hebben van de gemeente Rotterdam een financieel aanbod ontvangen om over te stappen op stadsverwarming. Voor het aansluiten van stadsverwarming betalen eigenaar-verhuurders in de eerste aansluitronde (hoogte van het financieel aanbod):

 • met een eengezinswoning, vrijstaande woning of winkelruimte met individuele aansluiting: € 5.000,- excl. btw. U regelt en betaalt de aansluitwerkzaamheden in de woning.
 • met een appartement met individuele aansluiting in een gebouw dat uw eigendom is: € 5.000,- excl. btw per woning. U regelt en betaalt de aansluitwerkzaamheden in de woning.
 • met een appartement in een gemengde VvE met individuele aansluiting: € 8.800,- excl. btw. Dit bedrag is all-in, dus inclusief alle werkzaamheden in de woning.

Voor wie is het aanbod om over te stappen op stadsverwarming bedoeld?

Het aanbod geldt in principe alleen voor eigenaar-verhuurders, dat wil zeggen woningeigenaren die niet zelf in de woning wonen en niet op het adres van de woning staan ingeschreven. In een aantal situaties kan een eigenaar-verhuurder in aanmerking komen voor het financieel aanbod voor eigenaar-bewoners (zie hiervoor: Voorwaarden-financieel-aanbod-eigenaar-bewoner.pdf ).

Tot wanneer heeft u recht op het aanbod aardgasvrij?

U kunt aanspraak maken op het aanbod aardgasvrij door het intentieformulier in te vullen. Hiermee geeft u aan dat u interesse heeft om over te stappen. U zit er dus nog niet aan vast. Het intentieformulier kunt u per e-mail sturen naar aardgasvrij.pendrecht@rotterdam.nl of inleveren in onze Huiskamer aan Plein 1953 24-25. De gemeente stuurt u vervolgens een ontvangstbevestiging. Vóór de start van de uitvoeringsfase in uw deel van de wijk moet u uw interesse kenbaar hebben gemaakt. De uitvoeringsfase start met de technische opnames van de woningen die aangesloten gaan worden. Woningeigenaren die hun interesse nog niet kenbaar hebben gemaakt worden tijdig per brief op deze deadline gewezen.

Als u niet op tijd uw interesse kenbaar heeft gemaakt verliest u uw recht op het aanbod aardgasvrij. In enkele gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt en kunt u toch nog gebruikmaken van een geïndexeerd aanbod:

 1. als het aansluiten van de woning volgens de gemeente technisch mogelijk is en meegenomen kan worden in de planning van de uitvoerende partijen;
 2. als dit niet tot onredelijke meerkosten leidt;
 3. als er nog geen nieuw financieel aanbod aardgasvrij is gedaan voor een tweede aansluitronde.

 

Verkoopt u uw woning in Pendrecht Zuid tussentijds? Als de nieuwe eigenaar ook een eigenaar-verhuurder is, dan blijft een door de gemeente geaccepteerde verklaring dat u wil overstappen op stadsverwarming geldig. Als de nieuwe eigenaar een eigenaar-bewoner is dan kan de nieuwe eigenaar gebruikmaken van het aanbod aardgasvrij voor eigenaar-bewoners als wordt voldaan aan de voorwaarden daarvan (zie: Voorwaarden-financieel-aanbod-eigenaar-bewoner.pdf).

Wanneer vervalt het aanbod aardgasvrij nog meer?

Het aanbod aardgasvrij vervalt als blijkt dat te weinig woningeigenaren in uw deel van de wijk besluiten gebruik te maken van het aanbod over te stappen op stadsverwarming. Het is dan niet mogelijk om het warmtenet technisch te laten werken. De aanleg kan alleen doorgaan bij voldoende deelname.

Woont u in een appartement in een woongebouw? Dan moet uw VvE ook toestemming geven voor de aanleg van het warmtenet in het woongebouw. Daarnaast moeten voldoende woningeigenaren binnen uw VvE besluiten om over te stappen. Is dit niet het geval, dan kan de aanleg van het warmtenet in uw

woongebouw niet doorgaan en kan de woning niet aangesloten worden. Het aanbod om over te stappen op stadsverwarming vervalt dan. In aanloop naar de tweede aansluitronde ontvangt u in dat geval een nieuw financieel aanbod.

De gemeente Rotterdam heeft het recht het financieel aanbod in te trekken vóórdat de aansluitovereenkomst met de warmteleverancier is getekend als:

 1. het aanbod niet meer in stand kan worden gehouden vanwege bijvoorbeeld zeer grote prijswijzigingen, natuurrampen of andere onvoorspelbare omstandigheden; en/of
 2. er geen overeenstemming wordt bereikt met de warmteleverancier over de aanleg van een warmtenet in Pendrecht Zuid en aansluiting van bestaande bouw op dat warmtenet.

De gemeente Rotterdam heeft het recht het financieel aanbod in te trekken nádat de aansluitovereenkomst met de warmteleverancier is getekend als een bewoner (huurder) en/of de verhuurder bijvoorbeeld met opzet tegenwerkt, of onvolledige of onjuiste gegevens aanlevert.

De volledige voorwaarden vindt u hier:

Voorwaarden-financieel-aanbod-eigenaar-verhuurder Pendrecht Zuid.

Planning Pendrecht Zuid
Wij zijn inmiddels begonne met de technische checks in clusters A en B. Eigenaren hebben hier een brief over ontvangen. De technische check is de basis voor het aansluitplan dat alle woningeigenaren, die een intentie hebben ingeleverd, ontvangen. Na de technische checks gaan we de werkzaamheden in de straat en in de woningen voorbereiden. De verwachting is dat in  2024 de eerste woningen uit cluster A en B worden aangesloten op het warmtenet. Voor gebouwen met collectieve ketels is een andere planning van toepassing. Raadpleeg daarvoor onze VvE-coördinator.

Planning Pendrecht Noord
In 2024 ontvangen woningeneigenaren in Pendrecht Noord (gebied ten noorden van de Slinge) een financieel aanbod. Daarna hebben woningeigenaren een half jaar om intentieverklaringen in te vullen. Als u huurt bij een wooncorporatie (zoals Woonstad), ontvangt u hierover van hen apart een bericht en hoeft u geen intentieformulier in te vullen. De eerste aansluitingen in Pendrecht Noord verwachten we in 2026.

Wat betaalt u nu aan energie per maand? Wat gaat u straks met stadsverwarming betalen? Dat verschilt per huishouden. Hieronder vindt u een handige rekentool waarmee u de jaarlijkse kosten voor stadsverwarming kunt uitrekenen en vergelijken met uw huidige kosten voor verwarmen met aardgas. 

Klik hier voor de rekentool

Wilt u liever samen met een adviseur de berekening uitvoeren? Dat kan. Neem contact met ons op voor het maken van een (persoonlijke) afspraak. Dit kan via e-mail of door naar de Huiskamer Aardgasvrij Pendrecht te komen.

Huiskamer Aardgasvrij Pendrecht
Plein 1953 24-25 
3086 ED Rotterdam

Als eigenaarbewoner van een huis in Pendrecht-Zuid kunt u subsidie krijgen als u ervoor kiest om elektrisch te gaan koken. De subsidie is maximaal 500 per adres. Met de subsidie kunt u een elektrische kookplaat of een elektrisch fornuis aanschaffen.  

Voor wie?

Deze subsidie is bedoeld voor bewoners in Pendrecht-Zuid met een koopwoning in bepaalde straten.

De subsidie van maximaal €500 is per adres één keer aan te vragen. Klik op onderstaande button voor de voorwaarden, straten en het aanvragen van de subsidie. Aanvragen kan tot en met 30 september 2030

Vraag hier uw subsidie aan

Waarom elektrisch koken?

Bespaar op je gasrekening
Met elektrisch koken bespaar je op je gasrekening.

Makkelijker koken
Een elektrische kookplaat is makkelijk in gebruik. De kookplaat is snel schoon en het onderhoud is simpel.

Veiliger koken
Het is een stuk veiliger om te koken zonder vuur. De pannen staan ook stevig en recht waardoor ze minder snel vallen.


Wat heeft u nodig voor elektrisch koken?

De overstap naar elektrisch koken vraagt om verandering in uw keuken. Allereerst heeft u een nieuwe kookplaat of fornuis nodig. Uw gasfornuis kan niet omgebouwd worden. Ook de aansluiting is anders. Een gaskookplaat of gasfornuis werkt via een gasleiding. Stapt u over naar elektrisch koken? Dan is de gasleiding naar het fornuis niet meer nodig. Een elektrisch fornuis sluit u namelijk alleen aan op een stopcontact. Voor sommige elektrische kookplaten heeft u een speciaal stopcontact nodig, en mogelijk een nieuwe, aparte leiding naar de meterkast.

Waarvoor kunt u de subsidie aanvragen? 

Met de subsidieregeling kunt u maximaal €500 van de door u gemaakte kosten terugkrijgen van de gemeente. De subsidie krijgt u als u overstapt naar elektrisch te koken. U kunt de subsidie krijgen voor de volgende werkzaamheden: 

  • Het kopen van een volledig elektrische kookplaat of volledig elektrisch fornuis; 

  • De technische installatie van een elektrische kookplaat of een elektrisch fornuis op het adres; 

  • De aanpassing van de elektrische installatie en meterkast, zodat de elektrische kookplaat of het elektrische fornuis goed en veilig werkt; 

  • Het afsluiten van de gasleiding in de keuken. Dit moet door een professionele installateur gedaan worden. 

 

Let op: u krijgt de subsidie voor deze werkzaamheden alleen als u volledig bent overgestapt op stadsverwarming. Klik op onderstaande button voor de overige voorwaarden en om de subsidie aan te vragen.  

Vraag hier uw subsidie aan

Wilt u meer weten over elektrisch koken? Klik dan hier voor de feiten en fabels over elektrisch koken. 

Bekijk direct subsidies en leningen voor Aardgasvrij

Renteloze Energietransitielening voor eigenaar-bewoners in Pendrecht Zuid
 • Minimaal leenbedrag € 1.500 en maximaal leenbedrag € 10.000
 • Bedoeld voor het betalen van de aansluitkosten op stadsverwarming, het overstappen op elektrisch koken, nieuwe radiatoren, het vervangen van een gasgeiser/boiler, eventuele afwerkkosten, etc.
 • U betaalt geen rente en ook geen afsluitkosten. Deze worden betaald door de gemeente Rotterdam.
 • Looptijd: maximaal vijftien jaar.
 • Aan te vragen tot en met 30 juni 2028.
 • Na goedkeuring aanvragen ontvangt u een bouwdepot en start u met de aflossing.
 • Meer informatie vindt u op energietransitielening pendrecht | Rotterdam.nl
Huurder

Uw verhuurder (de woningcorporatie of een particuliere verhuurder, soms een Vereniging van Eigenaren) beslist over het aardgasvrij maken van uw woning. U kunt altijd contact zoeken met uw verhuurder om te kijken wat er mogelijk is.

 
Verhuurder

Als verhuurder bent u verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van de woning. Is de woning een appartement, dan is het goed om te weten dat bij overstap naar stadsverwarming de VvE beslist over verbouwingen aan bijvoorbeeld de gevel en algemene ruimtes. Zonder goedkeuring in de algemene ledenvergadering (ALV) kan er geen verbouwing plaatsvinden en kunt u niet van een eigen cv-ketel overstappen op stadsverwarming.

 
Eigenaar-bewoner

U bent zelf verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van uw woning. Is de woning een appartement, dan is het goed om te weten dat bij overstap naar stadsverwarming  de VvE beslist over verbouwingen aan bijvoorbeeld de gevel en algemene ruimtes. Zonder goedkeuring in de algemene ledenvergadering (ALV) kan er geen verbouwing plaatsvinden en kunt u niet van een eigen cv-ketel overstappen op stadsverwarming. In de Huiskamer aardgasvrij Pendrecht (op Plein 1953) kunt u navragen welke projectmedewerker uw VvE ondersteunt.

VvE

Is de woning een appartement, dan is het goed om te weten dat bij overstap naar stadsverwarming de VvE beslist over verbouwingen aan bijvoorbeeld de gevel en algemene ruimtes. Zonder goedkeuring in de algemene ledenvergadering (ALV) kan er geen verbouwing plaatsvinden en kunt u niet van een eigen cv-ketel overstappen op stadsverwarming. In de Huiskamer aardgasvrij Pendrecht kunt u navragen welke projectmedewerker uw VvE ondersteunt.

De gemeente Rotterdam wil VvE’s goed voorbereiden op de toekomst zonder aardgas. Daarom is er gratis ondersteuning mogelijk via VVE010: www.vve010.nl of 010 – 423 79 79.

Eigenaar binnen een VvE

U bent zelf verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van uw woning. Is de woning een appartement, dan is het goed om te weten dat bij overstap naar stadsverwarming  de VvE beslist over verbouwingen aan bijvoorbeeld de gevel en algemene ruimtes. Zonder goedkeuring in de algemene ledenvergadering (ALV) kan er geen verbouwing plaatsvinden en kunt u niet van een eigen cv-ketel overstappen op stadsverwarming. In de Huiskamer aardgasvrij Pendrecht kunt u navragen welke projectmedewerker uw VvE ondersteunt.

Mkb-bedrijf

De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van het gebouw. Sommige winkeliers huren casco. Dan zijn zij vaak zelf verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van het gebouw. Horeca-ondernemers moeten zelf zorgen voor elektrisch koken.

Gaat u een nieuwe keuken of fornuis kopen?

Kies dan alvast voor elektrisch koken. Met een inductie kookplaat bent u goed voorbereid.

Is uw cv-ketel aan vervanging toe?

Het omslagpunt tussen huren en kopen ligt bij 5 a 6 jaar. Wilt u overstappen op stadsverwarming en verwacht u een aansluiting binnen 5 jaar? Dan is het huren van een cv-ketel een interessante keuze. Let u er wel op dat u flexibel kunt opzeggen.

In de nieuwsbrieven hieronder leest u over activiteiten in Pendrecht.

We willen deze verandering graag samen met u, als bewoner en/of eigenaar, aangaan. Daarom is er de Huiskamer aardgasvrij Pendrecht waar we u kunnen informeren, materialen kunnen laten zien, u kunnen helpen uw huis te verduurzamen en samen kunnen koken. We willen ook graag met u in gesprek en zijn op zoek naar uw mening. Wilt u meedenken over een actie, een kookworkshop organiseren of hebt u een goed duurzaam idee? Mail dan naar aardgasvrij.pendrecht@rotterdam.nl.

Huiskamer Aardgasvrij Pendrecht
Plein 1953 24-25
3086 ED Rotterdam
E-mail: aardgasvrij.pendrecht@rotterdam.nl 

Bereikbaarheid

De huiskamer Aardgasvrij Pendrecht is  wekelijks geopend wo-vr-za 12.00-17.00u. 

U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief via deze aanmeldlink.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief Pendrecht Aardgasvrij. Of bekijk hier de recente nieuwsbrieven.

Huiskamer aardgasvrij Pendrecht

In de Huiskamer aardgasvrij Pendrecht komt u alles te weten over onder andere energiebesparing, het aardgasvrij maken van uw woning en elektrisch koken. Lees alles over de Huiskamer en bekijk smakelijke kookvideo’s op de pagina van de Huiskamer aardgasvrij Pendrecht.

Pendrecht Proeft

Hét enige echte aardgasvrije kookprogramma voor en door Pendrechters. Benieuwd naar de recepten? Of wilt u zelf uw favoriete recept insturen? Kijk dan op de pagina van de Huiskamer aardgasvrij Pendrecht

Pendrecht Post

Twee keer per jaar maken we een speciaal tijdschrift over Pendrecht: Pendrecht Post. In iedere uitgave staat wonen zonder aardgas centraal. Bewoners uit Pendrecht vertellen hun ervaringen over stadsverwarming. Of vertellen meer over het isoleren van hun huis. Daarnaast leest u meer over elektrisch koken, snelle energie-bespaartips, de speciale subsidies voor Pendrecht en natuurlijk over Pendrecht zelf. Pendrecht Post wordt wordt huis-aan-huis in heel Pendrecht verspreid.

Toekomstige evenementen en bijeenkomsten in uw wijk

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud