Translate
HomeNieuwsCO2 monitor DCMR: reductie uitstoot stedelijk gebied Rotterdam goed op koers

CO2 monitor DCMR: reductie uitstoot stedelijk gebied Rotterdam goed op koers

Rotterdam
Stationsplein Rotterdam van bovenaf (rechtenvrij).
11 oktober 2023
| Laatste update: 11 april 2024

De jaarlijkse terugkerende DCMR-rapportage (Milieudienst Rijnmond) laat zien dat Rotterdam de dalende lijn van de CO2-uitstoot in 2022 heeft voortgezet; de uitstoot is 4% lager vergeleken met 2021. Dit is een positieve ontwikkeling en draagt bij aan het halen van de klimaatdoelstelling van de stad. Een klimaatneutraal Rotterdam in 2050. Een overzicht van alle projecten van de gemeente Rotterdam om de klimaatdoelstellingen te behalen zijn te vinden in het onlangs gepubliceerde Klimaat Actieplan Rotterdam (KAR).

Energiebesparende maatregelen

We lopen voor op schema en de uitstoot is in het stedelijke gebied in 2022 al met 18% verlaagd ten opzichte van 1990 (in plaats van de beoogde 10%).  De stad Rotterdam doet het op basis van deze cijfers dus goed. Daarbij valt wel de kanttekening te plaatsen dat in 2022 de energiebesparing is aangewakkerd door de situatie in Oekraïne en de daaruit volgende energiecrisis en prijsstijgingen. We hopen deze energiebesparende maatregelen vast te kunnen houden en blijven streven naar een CO2-reductie van minimaal 25% in 2025 voor het stedelijk gebied in vergelijking met 1990.

Samenhang stikstofuitstoot punt van aandacht

De DCMR maakt in haar rapportage een onderscheid tussen het stedelijk gebied en de totale uitstoot van het Rotterdams grondgebied. Daarbij wordt inzichtelijk dat de uitdaging in de haven, waar de meeste industriële activiteiten plaatsvinden, het grootste is. Daar bovenop vormt de huidige stikstofcrisis een nog extra uitdaging voor het reduceren van de CO2 uitstoot van het Rotterdamse havengebied. Onlangs uitte de Rotterdamse havenwethouder Robert Simons tegenover Rijnmond zijn zorgen over de gevolgen van de stikstofregels van het Rijk. Door de strenge wetgeving dreigen zo’n 35 verschillende verduurzamingstrajecten in de Rotterdamse haven te vertragen.  Dit gaat bijvoorbeeld over de bouw van waterstoffabrieken en de aanleg van bijbehorende leidingen, waarbij stikstof vrijkomt en vrijvalt in het omliggende gebied.

Meten is de weg naar weten

De cijfers benadrukken de verschillende uitdagingen en kansen binnen elke sector om de CO2-uitstoot verder te verminderen. Rotterdam blijft werken aan haar klimaatdoelen, met speciale aandacht voor het verminderen van CO2-uitstoot in het stedelijk gebied.

Klik hier voor de volledige rapportage van het DCMR.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ga direct naar:
Ga naar de inhoud