Translate
HomeNieuwsRotterdam zet in op balans tussen rust en reuring

Rotterdam zet in op balans tussen rust en reuring

Rotterdam
Wat wij doen
2018_img-16_GuidoPijper
23 juni 2023
| Laatste update: 23 juni 2023

Rotterdam is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een wereldstad bij uitstek. Een levendige stad en een prettige plek om te wonen, werken en verblijven. Dat wil de gemeente graag blijven stimuleren! In Rotterdam gaan we voor goede groei, waarbij er gebouwd wordt aan een gezonde stad met toekomstbestendige woningen met groen in de buurt. Maar daarnaast zetten we ons ook in op ruimte voor cafés en uitgaansplekken. Het vinden van een goede balans tussen rust en reuring heeft topprioriteit. Daarom heeft de gemeenteraad de Koersnota Geluid vastgesteld om onder andere geluidshinder aan te pakken.

Uitgevoerde maatregelen

Geluidsoverlast kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom zet de gemeente actief in op maatregelen om dit te beperken. In het Actieplan Geluid 2019 – 2023 staan meerdere maatregelen beschreven, die de stad in de afgelopen jaren al heeft uitgevoerd om geluidsoverlast te verminderen. Geluidshinder wordt bij de grootste bronnen aangepakt. Zo hebben we gewerkt aan structurele aanleg van stil asfalt, wordt er getest met stille klinkers en investeert de stad volop in stiller vervoer. De uitgevoerde maatregelen laten al verbetering zien.

Aanpak geluidsbelaste plekken voor nieuwe woningen

Tot 2040 is de ambitie om in Rotterdam minimaal 50.000 nieuwe woningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken, wordt er vaak op geluidsbelaste locaties gebouwd. Dit zijn locaties waar geluidshinder vaker voorkomt. Denk aan gebieden waar het openbaar vervoer dichtbij rijdt, langs drukke (snel)wegen of nabij de haven. Dit vraagt de komende jaren nog meer aandacht voor geluid; hoe zorgen we dat met meer mensen, meer woningen en meer voorzieningen – zoals winkels en horeca – het prettig leven blijft?

Richting geven aan rust en reuring

Hoe we dit willen bereiken, staat verwoord in de Koersnota Geluid. Het streven is dat iedere Rotterdammer de mogelijkheid heeft om te ontsnappen aan de (geluids)drukte. Met de koersnota stellen we langere termijn doelen op voor verschillende thema’s. De thema’s waar we op inzetten zijn: wonen, stedelijke bronmaatregelen, mobiliteit, geluidsbeleving, haven en industrie, evenementen, horeca en luchtvaart. Daarmee bouwen we door op de ingeslagen weg van het actieplan en zorgen we zo voor een blijvende investering in de kwaliteit van leven van alle Rotterdammers.

Toekomst van geluid in de stad

In 2024 wordt het Actieplan Geluid 2024 – 2029 vastgesteld. In dit plan staan de acties en maatregelen waarmee de komende vijf jaar wordt gewerkt aan de doelen die in de koersnota zijn vastgelegd. Daarnaast gaan we per gebied bekijken hoe we om willen gaan met de balans tussen rust en reuring. We houden zo nadrukkelijk rekening met de karakteristieken en (on)mogelijkheden van een gebied.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ga direct naar:
Ga naar de inhoud