Save the Homes


Save the Homes maakt onderdeel uit van het Horizon 2020 programma van de Europese Unie. De missie is om het renoveren van woningen te versnellen en op te schalen, met behulp van een zogenoemde ‘one-stop-shop’, ook wel een Citizen Hub genoemd. Allerlei woningrenovatie-diensten zijn daarin op één plek samengebracht.
  

De Rotterdamse pilot focuste zich op de wijk Prins Alexander. De lokale energiecoöperatie Alex Energie was hier aan zet bij het ontwikkelen van de Citizen Hub ‘Hub Alexander’. Er was ondersteuning door de Bouwhulpgroep met hun expertise en ervaring. Alex Energie verzorgde de gehele begeleiding van de bewonerscollectieven, van een eerste wens tot aan de kwaliteitscontrole na renovatie. De eerste succesvol gerealiseerde pilotstraten in het gebied dienen nu als voorbeeld voor een opschaling van de verduurzaming van woningen in particulier eigendom. Op 30 januari 2024 bracht wethouder Chantal Zeegers een bezoek aan woningen in de Lieven de Keystraat, die als onderdeel van Save the Homes duurzaam zijn aangepakt. Meer informatie daarover kunt u lezen op de website van Alex Energie . 

Internationale samenwerking
De gemeente Rotterdam en Valencia werkten tussen september 2021 en februari 2024 samen met het internationaal consortium Save the Homes, voor het ontwikkelen, testen, evalueren en standaardiseren van het ‘one-stop-shop’ model. Het project bestond uit verschillende fases, beginnend met een grondige inventarisatie van zowel de vraag- als het aanbod. De volgende stap was de realisatie van Citizen Hubs in beide steden, inclusief promotie-activiteiten en monitoring van de resultaten na de renovatie. Het einddoel is om het Citizen Hub-concept ook toe te passen in andere steden in Nederland, Spanje en de rest van Europa, met ondersteuning van diverse partners en belanghebbenden.

Het Save the Homes project startte op 1 september 2020 en liep tot 29 februari 2024. Voor vragen kunt u contact opnemen met Oubbol Oung, projectleider Save the Homes van de gemeente Rotterdam, via e-mailadres o.oung@Rotterdam.nl.

 
 
 
 
Dit project heeft financiering ontvangen van het H2020-kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie onder subsidieovereenkomst nr. 892749. De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de auteurs. Het weerspiegelt niet noodzakelijk de mening van de Europese Gemeenschappen. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van de daarin vervatte informatie kan worden gemaakt.