Translate

Haalbaarheidsonderzoek walstroom

HomeSubsidies en leningenHaalbaarheidsonderzoek walstroom
Subsidie of lening?

Subsidie


Door?

Gemeente Rotterdam


Voor wie?

Bedrijven op Rotterdams grondgebied met een kade en ligplaatsen voor zeescheepvaart of binnenvaart.

Waarvoor in te zetten? 

De gemeente Rotterdam wil bedrijven helpen met de eerste stap naar walstroom: een haalbaarheidsonderzoek. Bedrijven op Rotterdams grondgebied met een kade en ligplaatsen voor zeescheepvaart of binnenvaart kunnen zich aanmelden. Voor dit haalbaarheidsonderzoek betaalt de gemeente 80% van de kosten, met een maximum van €20.000 per studie.

Als aangemeerde schepen walstroom gebruiken in plaats van hun generator, bespaart dat veel CO2 en stikstof. Voor medewerkers van het bedrijf en mensen in de buurt vermindert het havengeluid en verbetert de luchtkwaliteit. Het is een bestaande techniek die snel te implementeren is.

In het haalbaarheidsonderzoek zit:

  • inventarisatie van de elektrische vraag van aanmerende schepen
  • technisch basisontwerp van een walstroominstallatie
  • inventarisatie elektrische aansluiting en mogelijke koppeling met eigen opwekking
  • inventarisatie van mogelijke koppelkansen laadinfrastructuur voor voertuigen of mobiele werktuigen
  • business case inclusief onrendabele top
  • emissiebesparing in geval van bouw en gebruik walstroominstallatie
  • indicatie van subsidiemogelijkheden

Na het onderzoek komt de gemeente graag bij u langs voor een gesprek en advies over de volgende stappen richting walstroom (bijvoorbeeld advies over subsidies en netaansluiting).


Wanneer aanvragen?

Vanaf 1 november 2023.  De regeling is maximaal vier jaar geldig.

Wat zijn de bedragen?

Voor het haalbaarheidsonderzoek betaalt de gemeente 80% van de kosten, met een maximum van €20.000.

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud