Translate

Interreg Europe

HomeSubsidies en leningenInterreg Europe
Subsidie of lening?

Subsidie

Door?

Interreg Europe

Voor wie?

Nationale, lokale en regionale overheden, publiekrechtelijke lichamen (zoals universiteiten en regionale ontwikkelingsmaatschappijen) en private non-profit organisaties komen in aanmerking voor een bijdrage. Daarnaast komen MKB’s voor sommige onderdelen van het programma in aanmerking, dit verschilt echter per oproep voor het indienen van voorstellen. Als MKB’s in aanmerking komen staat dat expliciet in de oproep vermeld.

Waarvoor in te zetten?

Het doel van het programma Interreg Europe is het bevorderen van interregionale samenwerking door middel van het opstellen van gezamenlijke goede praktijken (best practices) of door ervaringsuitwisseling tussen de best scorende regio’s en de ontwikkelende regio’s om zo de regionale ontwikkeling te versterken.

Het programma richt zich op de volgende thema’s:

  • Low-carbon economy: energie-efficiëntie van gebouwen bevorderen, mobiliteit duurzamer maken, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen promoten
  • Environment & resource efficiency: biodiversiteit behouden, het gebruik van cultureel erfgoed duurzaam maken, circulaire economie promoten, afvalbeheer verbeteren  
  • Research & innovation: onderzoek en innovatie
  • SME competitiveness: MKB ondersteunen om innovatiever, internationaler en meer ondernemend te worden
Wanneer aan te vragen?

Interreg Europe werkt met oproepen tot aanvragen. U kunt een aanvraag indienen wanneer een oproep openstaat. Houd hiervoor de website van Interreg Europe goed in de gaten.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden variëren per soort project en worden in de oproepen voor voorstellen kenbaar gemaakt.

Wat zijn de bedragen?

De financiële bijdrage en subsidiabele kosten variëren per project.

Waar aanvragen?

Op de website van Interreg Europe. U kunt de aanvraag indienen bij het programmasecretariaat met behulp van een online aanvraagsysteem.

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud