Translate

Subsidie klimaatadaptatie

HomeSubsidies en leningenSubsidie klimaatadaptatie
Subsidie of lening?

Subsidie 


Door?

Gemeente Rotterdam 


Voor wie?
 

Bewoners, VvE’s, bedrijven en organisaties (stichtingen, verenigingen, enzovoorts) in Rotterdam. De subsidie is bedoeld voor eigenaren en huurders van gebouwen, complexen, percelen en functionele eenheden. Huurders moeten uitzoeken of ze toestemming nodig hebben van de eigenaar van hun gebouw of huis.  


Waarvoor in te zetten?

De subsidie is voor:

  • Meer groen, met de mogelijkheid tot extra subsidie voor inheemse beplanting
  • Waterberging
  • Aansluiten van hemelwaterafvoer op een gescheiden stelsel
  • Hittemaatregelen
  • Tegels, bestrating of asfalt vervangen door planten
  • Concrete maatregelen tegen hitte in en om een woning in de vorm van zonwering en ventilatie
  • Zonwerend glas
  • Zonwerende folie
  • De aanleg van ‘groene daken’ met planten, ‘blauwe daken’ met waterberging of een combinatie van beide (‘groenblauwe daken’), verticaal groeiend groen (bijvoorbeeld een groene gevel)

Wanneer aanvragen?
 

U kunt vanaf 1 juli 2023 de subsidie aanvragen bij de gemeente Rotterdam.


Wat zijn de bedragen?
 

De hoogte van de subsidie kunt u hier vinden in een overzichtelijke lijst. Het subsidiebedrag is per aanvraag maximaal € 40.000,- 


Wat zijn de voorwaarden
? 

Kijk voor de voorwaarden op de website van gemeente Rotterdam.

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud