Translate
HomeNieuwsGemeente Rotterdam opent zonnegevel in de stad

Gemeente Rotterdam opent zonnegevel in de stad

Uitgelicht
Zonne-energie
DSC3082
6 februari 2024
| Laatste update: 6 februari 2024

Zonnepanelen op gevels is een manier om extra ruimte te vinden voor de opwek van zonne-energie in een dichtbevolkte stad als Rotterdam. Sportbedrijf Rotterdam en de gemeente zijn met een proef gestart om ervaring op te doen met zonnepanelen op gevels. Op 2 februari opende wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) de ‘zonnegevel’ op een gymzaal aan de Rodaristraat.

Zonnegevel op gymzaal

De zonnegevel aan de Rodaristraat is de tweede gevel in de pilot. Eerder is een zonnegevel op een gymzaal in Hillegersberg-Schiebroek opgeleverd. René Schoel van Sportbedrijf Rotterdam juicht het toe om gevelpanelen uit te proberen: “Er is nog weinig bekend over de effectiviteit van gevelpanelen. Wij doen graag mee aan deze test. We stappen wel vaker in een nieuwe ontwikkeling.” Sportbedrijf Rotterdam zal de komende jaren de opwek monitoren en evalueren of het vaker gevelpanelen wil gaan toepassen. Voor de gemeente is deze pilot vooral interessant om zicht te krijgen op alle uitdagingen die je tijdens het hele proces van idee tot realisatie tegenkomt. Zo kan de gemeente bepalen hoe ze zoveel mogelijk belemmeringen kan wegnemen.

Groot potentieel

‘Zonnepanelen op gevels zien we nog niet veel’, aldus wethouder Chantal Zeegers. ‘Daar willen we verandering in brengen. De stad heeft veel hoogbouw en grote industrie- en bedrijventerreinen. Hier zit veel potentie om zonne-energie op te wekken. Ik ben trots op de zonnegevels die we nu samen met Sportbedrijf Rotterdam hebben gerealiseerd. Dit is een goed begin, maar we willen meer! We dagen partijen in de stad uit om naast zonnepanelen op daken ook de mogelijkheden voor zonnegevels te onderzoeken.

Kennis delen

De gemeente zoekt de samenwerking met partners in de stad die zich bezighouden met innovatieve oplossingen voor zonne-energie. De geleerde lessen van de zonnepanelen op gevels wil de gemeente delen met andere partners in de stad, bijvoorbeeld via Servicepunt Zon voor bedrijven. Via dit punt kunnen eigenaren van bedrijfspanden gratis advies krijgen van onafhankelijk adviseurs over de aanleg van zonnepanelen op daken of gevels.

Goed alternatief

De energieopbrengst van zonnepanelen op gevels is lager dan bij zonnepanelen op daken. Maar ze leveren stroom op momenten dat zonnepanelen op daken niet hun productiepiek beleven: in de ochtend, de namiddag en in de winter. Zonnepanelen op gevels spreiden daardoor de stroomproductie. En ze zijn een goed alternatief voor gebouwen met een ongeschikt dak of een mooie aanvulling voor gebouwen met een te klein dak voor zonnepanelen. De toepassing van ‘zonnegevels’ vraagt wel meer voorbereiding. Zo is er een omgevingsvergunning nodig, is de uitvoering wat complexer en is het (op dit moment) nog vaak maatwerk. Met deze pilot kunnen de gemeente en Sportbedrijf Rotterdam de energieopbrengst in de praktijk testen en een beter beeld krijgen van wat er mee en tegen kan zitten als je zonnegevels installeert.

Klimaat Actieplan Rotterdam

De inzet op zonne-energie is één van de actiepunten uit het Klimaat Actieplan Rotterdam. Hierin staat wat er deze collegeperiode (2022-2026) gebeurt om klimaatverandering tegen te gaan. Het doel voor 2026 is om 3,2 km2 aan zonnepanelen in de stad, oftewel 1.778.000 zonnepanelen, te realiseren. In maart 2023 lag er 1,1 km², wat gelijk staat aan ongeveer 600.000 zonnepanelen. Samen met partners in de stad werkt de gemeente Rotterdam hard om het doel te halen.

Wethouder Chantal Zeegers heeft de zonnegevel op de Rodaristraat geopend.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ga direct naar:
Ga naar de inhoud