Translate
HomeNieuwsRotterdam meet eigen CO2-footprint

Rotterdam meet eigen CO2-footprint

Rotterdam
Wat wij doen
Animatie Gemeente Rotterdam- Co2 prestatieladder STILL 30
23 juni 2022
| Laatste update: 23 juni 2022

De gemeente Rotterdam gaat onder de meetlat. Via de CO2-prestatieladder neemt Rotterdam de uitstoot van de eigen bedrijfsvoering onder de loep.

Welke organisatieonderdelen veroorzaken de grootste CO2uitstoot? Hoeveel energie kunnen we besparen? Misschien wisten we het wel ongeveer, maar met de CO2prestatieladder brengen we het heel precies in kaart. Onze stad heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en werkt daarom hard aan CO2-reductie. Iedereen draagt een steentje bij zo ook de gemeente Rotterdam in haar eigen bedrijfsvoering. Dit doen we door minder energie te gebruiken, het wagenpark te verschonen en duurzaam in te kopen. Duurzaam denken en handelen is belangrijk in ons werk en in ons gedrag. Zo geven we als gemeente zelf het goede voorbeeld. De CO2-prestatieladder helpt ons daarbij.

Wat is de CO2-prestatieladder?
De CO2-prestatieladder is een managementsysteem ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Organisaties brengen hun eigen CO2-footprint in kaart en krijgen daardoor een beter beeld waar de meeste reductie valt te behalen. De jaarlijkse verplichte audit houdt ons scherp: hebben we de goede focus, liggen we op koers en kloppen de gekozen maatregelen met ons ambitieniveau? Daarnaast verplicht de Ladder om actief te communiceren over ons eigen reductiebeleid, zowel binnen als buiten de organisatie.

Net als veel andere bedrijven en overheden laat ook de gemeente Rotterdam zich certificeren. De ladder kent 5 treden. Tot niveau 3 gaan we aan de slag met onze eigen bedrijfsvoeringsprocessen. Denk aan het energiegebruik binnen onze kantoorpanden en in de openbare ruimte, de uitstoot van het wagenpark en de zakelijk gereden kilometers. Vanaf niveau 4 en 5 kijken we ook naar de CO2-uitstoot van onze projecten en partners zoals leveranciers. Hoe hoger op de ladder, hoe meer de activiteiten op het gebied van CO2-uitstoot zijn geborgd binnen de organisatie en in de keten of sectoren waarin de gemeente actief is.

Waar staan we nu?
Doel voor 2022 is om  trede 3 te bereiken. De afgelopen maanden hebben we de totale CO2footprint berekend. Samen met clusters starten we binnenkort met het opstellen van een concern breed actieplan om de uitstoot te verminderen. Om de doelen te kunnen halen moeten we ons focussen op de grote taartpunten.  Zodat in 2030 de Rotterdamse CO2-uitstoot 55% lager is ten opzichte van 1990. En in 2050 is Rotterdam klimaatneutraal.

Lees meer op: Energie – Duurzaam 010

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ga direct naar:
Ga naar de inhoud