Translate
HomeNieuwsRotterdam nog meer CO2- bewust

Rotterdam nog meer CO2- bewust

Rotterdam
Wat wij doen
overhandiging certificaat CO2-bewust trede 4 aan wethouder Zeegers
22 maart 2024
| Laatste update: 22 maart 2024

Onze stad heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en werkt daarom hard aan CO2-reductie. Iedereen draagt een steentje bij, zo ook de gemeente Rotterdam in haar eigen bedrijfsvoering. Zo geven we als gemeente zelf het goede voorbeeld. Maar niet alleen door zelf minder energie te gebruiken, het wagenpark te verschonen en duurzaam in te kopen. Duurzaam denken en handelen is belangrijk in ons werk en in ons gedrag. Daarom wil de gemeente ook emissiebronnen in de stad indirect beïnvloeden. En dat lukt steeds beter. Met het CO2-bewust certificaat trede 4 is weer een belangrijke mijlpaal bereikt. Het is een aanmoediging voor het vervolg en voor anderen.

Een lange adem

Rotterdam heeft zich gecommitteerd aan de landelijke klimaatdoelstellingen door de CO2 -uitstoot met 55 procent te verminderen in 2030. En uiteindelijk wil Rotterdam in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat geldt ook voor de gemeentelijke bedrijfsvoering en organisatie.

Meten is weten

Onze inspanningen monitoren we vanaf sinds 2022 met de CO2-Prestatieladder. Inzicht in het eigen energieverbruik, de CO2-emissies, reductie en continue verbetering vormen de basis. De halfjaarlijkse updates van het totale energieverbruik en de CO2-footprint helpen daarbij.

Wat is de CO2-prestatieladder?

Kenmerkend voor de CO2-Prestatieladder is dat organisaties continue verbeteren.  En dat ze daarover communiceren en samenwerken met anderen. Elke trede op de ladder is een stap verder in het reduceren van de uitstoot. De gemeentelijke organisatie heeft in 2023 trede 3 behaald. We kijken daarin naar het energiegebruik binnen onze kantoorpanden en in de openbare ruimte, de uitstoot van het wagenpark en de zakelijk gereden kilometers. Vanaf niveau 4 en 5 verbreden we onze blik naar de CO2-uitstoot van onze projecten en partners zoals leveranciers. Hoe hoger op de ladder, hoe meer activiteiten er zijn om CO2-uitstoot te beheersen. Binnen de organisatie en in de keten of sectoren waarin de gemeente actief is.

Resultaat

Na een onafhankelijk uitgevoerde audit door TÜV NORD Nederland heeft Rotterdam in 2024 al het volgende certificaat verdiend, ook nu als eerste van de G4 gemeenten op niveau 4 dus. En de ambitie gaat verder, op naar trede 5! Onze organisatie is trots op het bereikte resultaat, dankzij de goede samenwerking met de betrokkenen binnen en buiten de ambtelijke organisatie. René Berendsen van TUV NORD overhandigde op 21 maart 2024 het certificaat aan wethouder Klimaat Chantal Zeegers. Bij dit feestelijke moment waren ook Ghislaine Duvalois (SKAO), concerndirecteur Ahmed Kansouh en enkele projectteam leden aanwezig. 

In het ‘CO2 en Energie Management Plan’ (EMP) staat meer informatie en uitleg. Meer weten over dit EMP en de CO2 prestatieladder: Duurzaam010.nl -> CO2-Prestatieladder. Meer over de certificatie op de sites van TUV en SKAO.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ga direct naar:
Ga naar de inhoud