Translate

Energietransitiefonds particuliere woningeigenaren en verhuurders

HomeSubsidies en leningenEnergietransitiefonds particuliere woningeigenaren en verhuurders
Wat zijn de Energietransitieleningen van het Energietransitiefonds Rotterdam?

De Energietranstieleningen zijn bedoeld voor energiebesparende én woningverbeterende maatregelen. Rotterdammers met een eigen huis (grondgebonden, appartement of woonboot) kunnen zo comfortabeler en met meer plezier in hun woning kunnen blijven wonen. Ook eigenaren die hun woning(en) – maximaal drie – verhuren kunnen gebruik maken van de lening. Voor alle woningen geldt dat zij op Rotterdams grondgebied staan.

Om in aanmerking te komen voor de lening, moet u minimaal één energiebesparende maatregel en één woningverbeterende maatregel uitvoeren, dus minimaal twee. Er is een uitzondering voor zonnepanelen. De maatregelen moeten worden uitgevoerd door erkende aannemers en/of installateurs. Dat betekent dat zij aangesloten zijn bij een brancheorganisatie en/of een keurmerk hebben. U vraagt offertes bij deze erkende aannemers en/ of installateurs op en stuurt die mee bij uw aanvraag. Tips voor het vinden van een goede aannemer vindt u op de website van de consumentenbond.

De gemeente werkt voor de Energietransitieleningen samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Voor meer informatie over het afsluiten van de leningen en de rentepercentages, gaat u naar de website van SVn.
Let op: geld lenen kost geld.

De vragen en antwoorden die hieronder staan, gaan over de leningen die u als eigenaar-bewoner kunt aanvragen en als u verhuurder bent van maximaal drie wooneenheden in Rotterdam. Download hier een aantal aanvullende vragen en antwoorden. Naar verwachting zijn in mei 2021 de leningen voor VvE’s, het MKB en maatschappelijke organisaties beschikbaar. Dan vindt u hier ook informatie over deze leningen.

Hieronder staat kort uitgelegd welke Energietransitieleningen u op dit moment kunt aanvragen.
Voor meer informatie over de leningen en de rentepercentages gaat u naar de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). 

 • Energietransitielening (consumptief)
  Dit is een persoonlijke lening op uw eigen naam. Een persoonlijke lening is een lening met een vaste rente en looptijd. De looptijd is maximaal 15 jaar. Een persoonlijke lening lost u annuïtair af, dit betekent dat het maandbedrag gedurende de hele looptijd gelijk blijft. Bij annuïtaire aflossing bestaat uw maandbedrag telkens uit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd is uw persoonlijke lening volledig afgelost. Voorwaarde voor het afsluiten van deze lening is dat de aanvrager, op het moment dat de aanvraag binnenkomt bij SVn, jonger is dan 76 jaar.

   

  Met een Energietransitielening (consumptief), kunt u minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen. U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele afsluitkosten en financieringskosten. De hoogte van de lening is ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals een vermelding bij Bureau Krediet Registratie.
 • Energietransitielening (hypothecair)
  Dit is een lening waarbij een hypotheek wordt gevestigd op de woning waar de maatregelen aan getroffen worden.  De looptijd van de hypothecaire lening is maximaal 30 jaar. U lost deze lening annuïtair af. Dit betekent dat het maandbedrag gedurende de hele looptijd gelijk blijft. Bij annuïtaire aflossing bestaat uw maandbedrag telkens uit een deel rente en een deel aflossing. Wanneer u de woning/het pand gedurende de looptijd verkoopt, lost u de lening in een keer af.

  Met een Energietransitielening (hypothecair), kunt u minimaal €2.500,- en maximaal €65.000,- lenen. U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele afsluitkosten en financieringskosten. De hoogte van de lening is ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals een vermelding bij Bureau Krediet Registratie.

 • Energietransitie Verzilverlening (hypothecair)

  De Energietransitie Verzilverlening Rotterdam is alleen voor Rotterdammers die binnen tien jaar vanaf het moment van toekennen van de lening de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken én die voldoende overwaarde op hun eigen huis hebben. Indien er twee aanvragers zijn – omdat de woning op twee namen staat – geldt deze leeftijdseis voor allebei. De Verzilverlening heeft een vast rentepercentage. De looptijd van deze lening is 75 jaar en maximaal 40 jaar rentedragend. De Energietransitie Verzilverlening Rotterdam is een hypotheek met een oplopende schuld. De rente wordt één keer per jaar bij de schuld opgeteld. Dat betekent dat u geen maandelijkse lasten heeft. Bij verkoop of bij overlijden van de langstlevende schuldenaar lost u de lening af. Met een Energietransitie verzilverlening (hypothecair), kunt u minimaal € 2.500,- en maximaal € 65.000,- lenen. Het bedrag dat u kunt lenen, hangt af van de overwaarde van de woning.

De Energietransitieleningen zijn bedoeld voor woningeigenaren en voor verhuurders. Woningeigenaren moeten zelf in hun huis, appartement of woonboot wonen. Voor verhuurders geldt de vereiste dat zij maximaal drie wooneenheden binnen de gemeente Rotterdam mogen verhuren om in aanmerking te komen voor de leningen. Voor alle woningen geldt dat zij op het grondgebied van gemeente Rotterdam staan.

De lening is bedoeld om de woning comfortabeler en toekomstbestendiger te maken door het nemen van energiebesparende én woningverbeterende maatregelen. Let op: u moet minimaal één energiebesparende maatregel en één woningverbeterende maatregel uitvoeren – dus minimaal twee in totaal – als u gebruik wilt maken van de lening. Hieronder vindt u een overzicht van energiebesparende maatregelen en van woningverbeterende maatregelen. De gemeente beoordeelt of de maatregelen die u wilt laten uitvoeren passen binnen de lening.

Let op: de maatregelen moeten worden uitgevoerd door erkende aannemers en/of installateurs. Dat betekent dat zij aangesloten zijn bij een brancheorganisatie en/of een keurmerk hebben. Bij hen vraagt u de offertes op. Tips voor het vinden van een goede aannemer vindt u op de website van de consumentenbond.

Energiebesparende maatregelen zijn:

Isolatie van:

 • Dak, gevel, spouw, vloer, bodem, vliering, deuren, gevelpanelen of hoogrendements beglazing

 

Aardgasvrij maken van de woning door:

 • Aansluiting op het warmtenet: vergoeding eigen bijdrage
 • Per 1 januari 2020 is de bijdrage in de aansluitkosten op een warmtenet door de wetgever vastgesteld op maximaal € 4.511, – bij de aansluiting van de woning op een nieuw of een bestaand warmtenet. Meer dan die bijdrage mag een warmteleverancier niet vragen voor een aansluiting op het warmtenet.
 • Aanschaf van een elektrische, inductie of keramische kookplaat
 • Bijkomende aanpassingen in de stroomvoorziening (bijvoorbeeld aanleg extra groep in de meterkast)
 • Afsluiten van het gas door Stedin

 

Duurzaam opwekken van energie, verwarmen en ventileren door het aanleggen van:

 • Zonnepanelen (eventueel met thuisbatterij)
 • Zonneboiler
 • (Hybride) warmtepomp
 • HR-combiketel
 • HR e combiketel
 • Warmteterugwinsysteem
 • Mechanische ventilatie box (gelijkstroom)

 

Laadpunt elektrisch rijden

 • Installatie van een laadpunt
 • Aanpassing aan de stroomvoorziening die nodig is voor de installatie van een laadpunt
 • Bijkomende voorzieningen voor de brandveiligheid van het laadpunt
 • Vervangen van het dak of dakbedekking, de goten, schoorstenen en ventilatiekanalen
 • Het bouwen van een dakkapel of dakopbouw
 • Het bouwen van een, uitbouw of aanbouw bedoeld als woonruimte
 • Het repareren, vervangen, vergroten of aanbrengen van een balkon
 • Samenvoegen van woningen
 • Het verdiepen van een kelder of souterrain bedoeld als woonruimte
 • Het repareren of vervangen van metsel- en voegwerk
 • Het repareren of vervangen van kozijnen, ramen en deuren
 • Het repareren of vervangen van de vloer; de lening geldt niet voor het vervangen van uw vloerbedekking, het gaat om de vloerconstructie die daaronder zit
 • Verhogen van de bodemafsluiting (zandbed) in de kruipruimte

Het aanleggen en verbeteren of vernieuwen van installaties zoals:

 • Elektriciteitsinstallatie, bijvoorbeeld het brandveilig maken van de elektrische bedrading of stoppenkast
 • Waterinstallatie, vernieuwen van de boiler of het leidingwerk.
 • Gasinstallatie; dit is alleen mogelijk als u in een deel van Rotterdam woont dat voorlopig nog niet in aanmerking komt voor een aansluiting op het warmtenet. Zie ook Verkenningswijken – Duurzaam 010
 • Riolering, standleidingen en hemelwaterafvoer
 • Centrale verwarming, ook vloerverwarming
 • Ventilatie

Asbest verwijderen

 • Dakbedekking
 • Panelen in kozijnen
 • Riolering en standleidingen
 • Ventilatiekanalen en rookgasafvoeren

Zonwering aanbrengen:

 • Buitenzonwering zoals uitvalschermen, markiezen, screens, rolluiken, buitenjaloezieën
 • Groen dak: let op hiervoor zijn ook subsidies
 • Overstek aanbrengen of vergroten
 • Zonwerende beglazing
 • De leningen zijn bedoeld voor duurzame projecten voor huiseigenaren en voor de panden van MKB-ondernemers (kleinverbruik) en organisaties in Rotterdam. Deze projecten moeten de uitstoot van CO2 verminderen, woningen en bedrijfspanden verduurzamen en verbeteren, de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van fossiele grondstoffen verminderen.
 • U vraagt de lening online aan via de loketpagina op rotterdam.nl
 • U kunt de lening alleen voor uzelf aanvragen
 • De lening is alleen bedoeld voor woningen en panden en woonboten op Rotterdams grondgebied
 • U bent zelf:
  1) Eigenaar-bewoner van het pand
  2) Eigenaar -verhuurder van het pand (u mag niet meer dan drie woningen verhuren in Rotterdam)
  3) Huurder van een winkelpand, en u heeft schriftelijke toestemming van uw verhuurder om de maatregelen uit te voeren
 • Per adres kunt u één lening aanvragen
 • U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele afsluitkosten en financieringskosten
 • De maximale hoogte van de lening is ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals een vermelding bij Bureau Krediet Registratie
 • U betaalt rente over het geleende bedrag
 • U moet tenminste één duurzame en één woningverbeterende maatregel (dus minimaal twee maatregelen) laten uitvoeren
 • De maatregelen moeten worden uitgevoerd door erkende aannemers en installateurs.
  Dat betekent dat zij zijn aangesloten bij een branchevereniging of een keurmerk hebben
  Ga voor tips voor het vinden van een goede aannemer naar de website van de consumentenbond
 • De maatregelen moeten binnen 12 maanden na het afsluiten van de lening zijn uitgevoerd. Meer informatie hierover vindt op de website van SVn.
 • Bij de aanvraag voor de lening moet u bewijzen dat t u de eigenaar van de woning, het pand, het appartement of de woonboot bent. Hiervoor kunt u terecht bij het kadaster.
 • U kunt de regeling aanvragen tot 1 juli 2024. Daarna vervalt de regeling.

U kunt een Energietransitielening alleen aanvragen met goedkeuring (beschikking) van de gemeente Rotterdam. Deze beschikking krijgt u als de gemeente uw plan voor het verduurzamen en verbeteren van uw woning heeft beoordeeld en goedgekeurd. Uw plan dient u in op de website rotterdam.nl via de knop Lening aanvragen. Na goedkeuring van de gemeente vraagt u binnen acht weken een lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

U sluit de lening af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).
Aan deze organisatie betaalt u ook de rente en maakt u afspraken over de aflossing. SVn beheert uw bouwdepot. U stuurt de facturen van de erkende aannemers en installateurs naar SVn. Als aan alle voorwaarden is voldaan, betaalt SVn de facturen uit uw bouwdepot.

 1. Offertes van erkende bedrijven voor alle aangegeven maatregelen
  Dit kunnen meerdere offertes of begrotingen zijn. Let op: U krijgt alleen een lening voor maatregelen die worden uitgevoerd door een erkend bedrijf. Dat betekent dat de aannemers of installateurs aangesloten zijn bij een branchevereniging en/of een keurmerk hebben. Ga voor tips voor het vinden van erkende bedrijven naar de website van de consumentenbond.

  Bij het aanvragen van een offerte is het belangrijk dat u de eisen eerst bespreekt met de erkende aannemer en/of installateur. Die kan uw wensen omzetten naar een goede begroting waarmee u een lening kunt aanvragen. De gemeente bekijkt in de offertes of de maatregelen die u wilt uitvoeren, voldoen aan de gestelde eisen.

 2. Een kopie van uw planning. Hiermee controleert de gemeente het verloop van uw project. Geef daarom ook door wanneer u klaar bent met de uitvoering. Hier heeft u 12 maanden de tijd voor.

 3. Een nieuw bewijs van eigendom van de woning of het pand waarvoor u de lening aanvraagt. Ga hiervoor naar het kadaster.
 4. De vergunningen die nodig zijn voor het uitvoeren van de maatregelen
  Voor sommige werkzaamheden moet u een vergunning aanvragen. Via de vergunningencheck van de gemeente controleert u of er een vergunning nodig is voor de werkzaamheden die u laat uitvoeren. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen zonder de benodigde vergunningen.

  Let op: woont u in Hoogvliet of in Prins Alexander? Dan kunt u wellicht gebruik maken van het Burenakkoord: wanneer uw buren het eens zijn met uw verbouwplannen, heeft u geen vergunning nodig. Ga voor meer informatie naar rotterdam.nl/burenakkoord.

Ga direct naar:
Skip to content