Translate

Energietransitielening woningeigenaren en verhuurders

HomeSubsidies en leningenEnergietransitielening woningeigenaren en verhuurders
Energietransitieleningen voor woningeigenaren en verhuurders 

De Energietranstieleningen zijn bedoeld voor energiebesparende én woningverbeterende maatregelen. Rotterdammers met een eigen huis (grondgebonden, appartement of woonboot) kunnen zo comfortabeler en met meer plezier in hun woning kunnen blijven wonen. Ook eigenaren die hun woning(en) – maximaal drie – verhuren kunnen gebruik maken van de lening. Voor alle woningen geldt dat zij op Rotterdams grondgebied staan.

Om in aanmerking te komen voor de lening, moet u minimaal één energiebesparende maatregel en één woningverbeterende maatregel uitvoeren, dus minimaal twee. U vraagt offertes aan bij de aannemers en/ of installateurs op en stuurt die mee bij uw aanvraag.

Wilt u alleen een lening voor zonnepanelen? Dan heeft het Warmtefonds de oplossing voor u. Indien u toch voor het ETF wilt gaan, kan dit alleen in combinatie met een woningverbeterende maatregel. De rentes van het ETF worden tot het einde van 2023 niet verhoogd. 

Wilt u ook aan de slag gaan met het verbeteren van uw woning? Lees hier de stappen die u kunt zetten om de lening aan te vragen. 


Aanvragen

De gemeente is geen bank. Daarom werkt de gemeente voor de Energietransitieleningen samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Als de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd, gaat u naar SVn om de lening af te sluiten. Voor meer informatie over het afsluiten van de leningen, de afsluitkosten en de rentepercentages, gaat u daarom naar de website van SVn.
Let op: geld lenen kost geld.

Voor het beoordelen van de aanvragen worden persoonsgegevens verzameld. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de gemeente Rotterdam. Graag willen wij de ervaring met het aanvraagproces blijven optimaliseren, om die reden kunnen wij u mogelijk per e-mail benaderen om deel te nemen aan een enquête.

Download de Vraag en Antwoorden 

De vragen en antwoorden die hieronder staan, gaan over de leningen die u als eigenaar-bewoner kunt aanvragen en als u verhuurder bent van maximaal drie wooneenheden in Rotterdam. Hier vindt u een aantal aanvullende vragen en antwoorden.

U kunt een Energietransitielening alleen (digitaal) aanvragen met goedkeuring (beschikking) van de gemeente Rotterdam. Deze beschikking krijgt u als de gemeente uw plan voor het verduurzamen en verbeteren van uw woning heeft beoordeeld en goedgekeurd. U vraagt de lening aan door uw plan in te dienen via deze link

Na goedkeuring van de gemeente vraagt u binnen acht weken een lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Hieronder staat kort uitgelegd welke Energietransitieleningen u op dit moment kunt aanvragen.
Voor meer informatie over de leningen, de afsluitkosten en de rentepercentages gaat u naar de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). 

 • Energietransitielening (consumptief)
  Dit is een persoonlijke lening op uw eigen naam. Een persoonlijke lening is een lening met een vaste rente en looptijd. De looptijd is maximaal 15 jaar. Een persoonlijke lening lost u annuïtair af, dit betekent dat het maandbedrag gedurende de hele looptijd gelijk blijft. Bij annuïtaire aflossing bestaat uw maandbedrag telkens uit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd is uw persoonlijke lening volledig afgelost. Voorwaarde voor het afsluiten van deze lening is dat de aanvrager, op het moment dat de aanvraag binnenkomt bij SVn, jonger is dan 76 jaar.

   

  Met een Energietransitielening (consumptief), kunt u minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen. U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele afsluitkosten en financieringskosten. De hoogte van de lening is ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals een vermelding bij Bureau Krediet Registratie. Ga voor een overzicht van de kosten en rentepercentages naar de website van SVn
 • Energietransitielening (hypothecair)
  Dit is een lening waarbij een hypotheek wordt gevestigd op de woning waar de maatregelen aan getroffen worden.  De looptijd van de hypothecaire lening is maximaal 30 jaar. U lost deze lening annuïtair af. Dit betekent dat het maandbedrag gedurende de hele looptijd gelijk blijft. Bij annuïtaire aflossing bestaat uw maandbedrag telkens uit een deel rente en een deel aflossing. Wanneer u de woning/het pand gedurende de looptijd verkoopt, lost u de lening in een keer af.

  Met een Energietransitielening (hypothecair), kunt u minimaal €2.500,- en maximaal €65.000,- lenen. U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele afsluitkosten en financieringskosten. De hoogte van de lening is ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals een vermelding bij Bureau Krediet Registratie. Ga voor een overzicht van de kosten en rentepercentages naar de website van SVn.  

 • Energietransitie Verzilverlening (hypothecair)

  De Energietransitie Verzilverlening Rotterdam is alleen voor Rotterdammers die binnen tien jaar vanaf het moment van toekennen van de lening de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken én die voldoende overwaarde op hun eigen huis hebben. Indien er twee aanvragers zijn – omdat de woning op twee namen staat – geldt deze leeftijdseis voor allebei. De Verzilverlening heeft een vast rentepercentage. De looptijd van deze lening is 75 jaar en maximaal 40 jaar rentedragend.

  De Energietransitie Verzilverlening Rotterdam is een hypotheek met een oplopende schuld. De rente wordt één keer per jaar bij de schuld opgeteld. Dat betekent dat u geen maandelijkse lasten heeft. Bij verkoop of bij overlijden van de langstlevende schuldenaar lost u de lening af. Met een Energietransitie verzilverlening (hypothecair), kunt u minimaal € 2.500,- en maximaal € 65.000,- lenen. Het bedrag dat u kunt lenen, hangt af van de overwaarde van de woning. Ga voor een overzicht van de kosten en rentepercentages naar de website van SVn

U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele afsluitkosten en financieringskosten.

U kunt een lening afsluiten tussen de € 2.500 en € 65.000, afhankelijk van het type lening. De hoogte van de lening is ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals een vermelding bij Bureau Krediet Registratie.

Het geld wordt gestort in een bouwdepot dat wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Hier sluit u ook de lening af. Zodra de maatregel is uitgevoerd door de erkende aannemer of installateur, stuurt u de factuur op naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Het bedrag wordt dan uit het bouwdepot gehaald en overgemaakt aan de aannemer of installateur. U krijgt het geld dus niet op uw eigen rekening.

De Energietransitieleningen zijn bedoeld voor woningeigenaren en voor verhuurders. Woningeigenaren moeten zelf in hun huis, appartement of woonboot wonen. Voor verhuurders geldt de vereiste dat zij maximaal drie wooneenheden binnen de gemeente Rotterdam mogen verhuren om in aanmerking te komen voor de leningen. Voor alle woningen geldt dat zij op het grondgebied van gemeente Rotterdam staan.

Werkzaamheden die tijdens de realisatie van nieuwbouw woningen worden uitgevoerd, worden niet gezien als onderhoud of woningverbetering. Een aanvraag voldoet in die fase niet aan de onderhoudseis en wijzen we af.

De lening is bedoeld om de woning comfortabeler en toekomstbestendiger te maken door het nemen van energiebesparende én woningverbeterende maatregelen. Let op: u moet minimaal één energiebesparende maatregel en één woningverbeterende maatregel uitvoeren – dus minimaal twee in totaal – als u gebruik wilt maken van de lening. Hieronder vindt u een overzicht van energiebesparende maatregelen en van woningverbeterende maatregelen. De gemeente beoordeelt of de maatregelen die u wilt laten uitvoeren passen binnen de lening.

Tips voor het vinden van een goede aannemer vindt u op de website van de consumentenbond.

Energiebesparende maatregelen zijn:

Isolatie van:

 • Dak, gevel, spouw, vloer, bodem, vliering, deuren, gevelpanelen of hoogrendements beglazing

Aardgasvrij maken van de woning door:

 • Aansluiting op het warmtenet: vergoeding eigen bijdrage
 • Per 1 januari 2020 is de bijdrage in de aansluitkosten op een warmtenet door de wetgever vastgesteld op maximaal € 4.959,14 bij de aansluiting van de woning op een nieuw of een bestaand warmtenet. Daarnaast mag nog een kostendekkingsbijdrage erbij worden gevraagd. 
 • Aanschaf van een elektrische, inductie of keramische kookplaat
 • Bijkomende aanpassingen in de stroomvoorziening (bijvoorbeeld aanleg extra groep in de meterkast)
 • Afsluiten van het gas door Stedin

Duurzaam opwekken van energie, verwarmen en ventileren door het aanleggen van:

 • Zonnepanelen (eventueel met thuisbatterij)
 • Zonneboiler
 • (Hybride) warmtepomp
 • HR-combiketel
 • HR e combiketel
 • Warmteterugwinsysteem
 • Mechanische ventilatie box (gelijkstroom)

Laadpunt elektrisch rijden

 • Installatie van een laadpunt
 • Aanpassing aan de stroomvoorziening die nodig is voor de installatie van een laadpunt
 • Bijkomende voorzieningen voor de brandveiligheid van het laadpunt
Woningonderhoud

Het gaat hierbij om het onderhouden, verbeteren of vervangen van bijvoorbeeld:

• Dak: dakbedekking, goten, schoorstenen en ventilatiekanalen, dakkapellen en dakopbouwen
• Gevel: metsel- en voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, balkons
• Kruipruimte: constructie vloer en verhogen van de bodemafsluiting (zandbed)

Installaties

Het gaat hierbij om het onderhouden, verbeteren of vervangen van een:

• Elektriciteitsinstallatie, bijvoorbeeld het vervangen van bedrading of de groepenkast
• Water installatie, bijvoorbeeld het leidingwerk of de boiler
• Gasinstallatie, bijvoorbeeld het leidingwerk
• Riolering (waaronder standleidingen en hemelwaterafvoeren)
• Centrale verwarming (waaronder vloerverwarming)
• Ventilatiesysteem, bijvoorbeeld het aanleggen van ventilatiekanalen

Vergroten woning

Het gaat hierbij om het vergroten van de woning door:

• Een dakkapel of een dakopbouw
• Een uitbouw of aanbouw (bedoeld als woonruimte)
• Het vergroten van balkon(s)
• Het samenvoegen woningen
• Het verdiepen van een kelder of souterrain bedoeld als woonruimte

Asbest verwijderen

Het gaat hierbij om maatregelen voor het verwijderen (saneren) van asbest. Denk aan de volgende asbesthoudende onderdelen in de woning:

• Dakbedekking van de woning, de bijbehorende berging of schuur
• Panelen in de kozijnen
• Riolering en standleiding
• Ventilatiekanalen en rookgasafvoeren

Zonwering

Het gaat hierbij om het toepassen van maatregelen die voorkomen dat de woonruimte opgewarmd wordt tijdens warme dagen. Denk aan:

• Buitenzonwering (zonnescherm, screens, rolluiken, jaloezieën e.d.)
• Groen dak. Let op: hiervoor zijn ook subsidies
• Overstek (aanbrengen/vergroten)
• Zonwerende beglazing
• Nachtventilatie

 • De leningen zijn bedoeld voor duurzame projecten voor huiseigenaren in Rotterdam. Deze projecten moeten de uitstoot van CO2 verminderen, woningen en bedrijfspanden verduurzamen en verbeteren, de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van fossiele grondstoffen verminderen.
 • U moet tenminste één duurzame en één woningverbeterende maatregel (dus minimaal twee maatregelen) laten uitvoeren
 • U vraagt de lening online aan via de loketpagina op rotterdam.nl
 • U kunt de lening alleen voor uzelf aanvragen
 • De lening is alleen bedoeld voor woningen en panden en woonboten op Rotterdams grondgebied
 • U bent zelf:
  1) Eigenaar-bewoner van het pand
  2) Eigenaar -verhuurder van het pand (u mag niet meer dan drie woningen verhuren in Rotterdam)
 • Per adres kunt u één lening aanvragen
 • U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele afsluitkosten en financieringskosten
 • De maximale hoogte van de lening is ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals een vermelding bij Bureau Krediet Registratie
 • U betaalt rente over het geleende bedrag
 • Vraag een gedetailleerde offerte per bouwdeel aan en met de vermelding van het KvK-nummer van de aannemer.
  Ga voor tips voor het vinden van een goede aannemer naar de website van de consumentenbond.
 • De maatregelen moeten binnen 12 maanden zijn uitgevoerd; gerekend vanaf de datum die op de toewijzingsbrief van de gemeente staat. Soms is het mogelijk om deze termijn te verlengen. U dient dit wel eerst met de gemeente af te stemmen.
 • Let op: zodra u de lening heeft afgesloten bij SVn, gaat u meteen  aflossen. Dat kan betekenen dat u al aflost voordat de maatregelen uitgevoerd zijn door de aannemer of installateur
 • Bij de aanvraag voor de lening moet u bewijzen dat t u de eigenaar van de woning, het pand, het appartement of de woonboot bent. Hiervoor kunt u terecht bij het kadaster.
 • De laatste mogelijkheid om de lening aan te vragen is 31 december 2027. Aanvragen die daarna binnen komen worden niet meer in behandeling genomen.
  Verstrekking van de energietransitielening vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde plafond is bereikt.
 • Nadere regels Energietransitieleningen voor particuliere woningeigenaren en verhuurders

U sluit de lening af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).
Aan deze organisatie betaalt u ook de rente en maakt u afspraken over de aflossing. SVn beheert uw bouwdepot. U stuurt de facturen van de erkende aannemers en installateurs naar SVn. Als aan alle voorwaarden is voldaan, betaalt SVn de facturen uit uw bouwdepot.

 1. Offertes voor alle aangegeven maatregelen. Dit kunnen meerdere offertes of begrotingen zijn.  Ga voor tips voor het vinden van goede bedrijven naar de website van de consumentenbond.

  Bij het aanvragen van een offerte is het belangrijk dat u de eisen eerst bespreekt met de aannemer en/of installateur. Die kan uw wensen omzetten naar een goede begroting waarmee u een lening kunt aanvragen. De gemeente bekijkt in de offertes of de maatregelen die u wilt uitvoeren, voldoen aan de gestelde eisen.

 2. Een kopie van uw planning. Hiermee controleert de gemeente het verloop van uw project. Geef daarom ook door wanneer u klaar bent met de uitvoering. Hier heeft u 12 maanden de tijd voor.

 3. Een recent bewijs van eigendom van de woning of het pand waarvoor u de lening aanvraagt. Ga hiervoor naar het kadaster.
Ga direct naar:
Ga naar de inhoud