Translate

Wat wij doen

Windenergie Hartel 3

HomeWat wij doenWindenergieWindenergie Hartel 3

In het kader van de energietransitie werkt de gemeente Rotterdam samen met haar buurgemeenten aan de opwek van schone energie. Volgens de doelstellingen uit de Regionale Energiestrategie (RES) levert Rotterdam een bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Het opwekken van duurzame energie in de stad en de haven draagt daaraan bij. In het havengebied wordt, samen met het Havenbedrijf Rotterdam, gekeken naar de mogelijke locaties voor windenergie. Een van die mogelijke locaties is een gebied ten noorden van het Hartelkanaal, in de nabijheid van afslag 10.

Waarom windmolens?
Wereldwijd werken we aan het verminderen van onze impact op het klimaat. In Nederland is afgesproken dat we in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Ook is de ambitie dat in 2030 1,5 miljoen huishoudens van het gasnet af zijn en dat in 2050 alle gebouwen in Nederland met duurzame warmte worden verwarmd (aardgasvrij). Dat vraagt iets van alle gemeenten.

Rotterdam draagt hieraan bij, met als doel een duurzame en schone stad te worden, waarin niet alleen wij, maar ook toekomstige generaties prettig wonen en werken. In 2050 is de stad klimaatneutraal: dat betekent dat hoe we dan leven, geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. Denk hierbij aan elektrisch rijden, koken, verwarmen en koelen. Om dit te kunnen doen is veel schone energie nodig. We vervangen olie, kolen en aardgas door schone energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. De opgave is groot, daarom werkt ook de gemeente aan windenergie op land.

Repowering windturbines Hartelkanaal
Tussen 2005 en 2021 stonden er acht windturbines tussen het Hartelkanaal en de Europaweg. Vier van acht turbines zijn in 2016 weggehaald, in 2021 zijn de andere vier verwijderd, omdat ze aan het einde van hun levensduur waren. In samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam, de grondeigenaar, heeft Hartel III b.v. (een samenwerking tussen Rebel Group en Pondera) het initiatief genomen om op deze locatie de mogelijkheden voor een nieuwe ontwikkeling te verkennen. Begin 2023 is gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe turbines op deze locatie. Eind dit jaar wil de initiatiefnemer een vergunning indienen. Naar aanleiding van deze aanvraag zullen er nog verdere gesprekken met de omgeving en stakeholders worden gevoerd. Over dit hele proces en wanneer u betrokken wordt en een zienswijze kunt indienen wordt u uiteraard op de hoogte gehouden.  

Meer informatie
Wilt u op de hoogte gehouden worden en uitnodigingen ontvangen om mee te denken? Houdt deze pagina dan in de gaten of stuur een mail naar info@windparkhartel3.nl

Als u ervoor kiest om uw gegevens met ons te delen om nieuws over dit project te ontvangen dan zullen deze gedeeld worden met de initiatiefnemer (Hartel III b.v.), de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam. Deze gegevens worden alleen gebruikt om informatie met u te delen over dit project. 

Heeft u vragen voor de initiatiefnemer Hartel III b.v.? Stuur dan een e-mail naar info@windparkhartel3.nl. Vragen aan de gemeente Rotterdam kunt u stellen aan David Al Bazzaz via sd.albazzaz@rotterdam.nl. En vragen voor het Havenbedrijf Rotterdam kunt u stellen aan Derrick Dubbeld via d.dubbeld@portofrotterdam.nl.  

 

Veel zaken hebben invloed op de planning. Toch geven we hieronder een voorlopige planning van het project. Ook leest u wanneer we u betrekken bij het proces.

Februari 2023 – december 2023
Voorbereidend onderzoek naar de mogelijkheden van windenergie op deze locatie. In dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar de milieueffecten en technische mogelijkheden voor windenergie op deze locatie. 

Juni 2023 – heden
Gesprekken met de (directe) omgeving en belanghebbenden. 

4 december 2023
Informatiebijeenkomst omgeving. Tijdens deze bijeenkomst worden omwonenden en ondernemers in de buurt bijpraat over het project.

Eind december 2023
Indienen vergunningsaanvragen bij de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat & omgevingsdienst Haaglanden.

December 2023 – juni 2024 
Behandeling vergunning door gemeente Rotterdam. In deze periode kunnen nog nieuwe aandachtspunten worden toegevoegd aan de lopende onderzoeken en is er nog ruimte om zaken te bespreken en samen uit te werken met de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en de omgeving. Als de vergunning wordt toegekend wordt er weer een bijeenkomst georganiseerd en kunnen er zienswijzen worden ingediend. De omgeving wordt hier actief over geïnformeerd. 


Op maandag 4 december 2023 heeft een informatiebijeenkomst over dit project plaatsgevonden bij Golfclub Kleiburg. ‘s Middags waren bedrijven uit het havengebied uitgenodigd en ’s avonds bewoners en ondernemers uit de buurt (o.a. Brielle).

Heeft u de dag gemist en wilt u de presentatie graag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@windparkhartel3.nl.

Eind december 2023 zijn de vergunningsaanvragen ingediend bij de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat & omgevingsdienst Haaglanden. De komende periode wordt gebruikt om deze aanvragen te beoordelen. Daarnaast doet de initiatiefnemer verder onderzoek en voeren zij gesprekken met betrokkenen.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project en/of in gesprek met de initiatiefnemer of andere betrokken partijen? Stuur dan een e-mail naar info@windparkhartel3.nl.  

Meer over Windenergie

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud