Translate

Wat wij doen

Windenergie

HomeWat wij doenWindenergie

Rotterdam heeft op dit moment 11 windparken met 57 windmolens. Op in ieder geval vier plekken in de gemeente Rotterdam komen nog meer windmolens. Deze plekken zijn in 2017 aangewezen door de Provincie Zuid-Holland.

Windenergie op land

Wereldwijd werken we aan het verminderen van onze impact op het klimaat. In Nederland is afgesproken dat we in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Ook is de ambitie dat in 2030 1,5 miljoen huishoudens van het gasnet af zijn en dat in 2050 alle gebouwen in Nederland met duurzame warmte worden verwarmd (aardgasvrij). Dat vraagt iets van ons allemaal. De gemeente Rotterdam draagt hieraan bij, met als doel een duurzame en schone stad te worden. Een stad waarin niet alleen wij, maar ook toekomstige generaties prettig wonen en werken. In 2050 is de stad klimaatneutraal: dat betekent dat hoe we dan leven, geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. Denk hierbij aan elektrisch rijden, koken, verwarmen en koelen. Om dit te kunnen doen is veel schone energie nodig. We vervangen olie, kolen en aardgas door schone energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. De opgave is groot, daarom werkt ook de gemeente aan windenergie op land.

Samenwerken met de omgeving

De realisatie van windmolens op land heeft impact op de leefomgeving van bewoners en ondernemers. Daarom werkt de gemeente Rotterdam nauw samen met de omgeving bij de ontwikkeling van windmolens. We willen windenergie op land realiseren, maar altijd met oog voor de gezondheid en belangen van omwonenden. Hoe we die samenwerking zien en hoe de omgeving kan profiteren van de komst van windmolens, beschrijft de Leidraad Windenergie. Hierin informeren we bewoners, bedrijven, belangenorganisaties, ontwikkelaars en andere betrokkenen over hoe Rotterdam invulling wil geven aan de ambities rondom windenergie. De leidraad biedt de omgeving handvatten om hier iets van te vinden en waar mogelijk van te profiteren. De ambities van de gemeente Rotterdam vindt u in de Startnota Versnelling Windenergie.

Bekijk op de interactieve kaart hieronder de locaties van bestaande en geplande windmolens in de regio. Klik op een locatie voor meer informatie.

Ontwikkelingen nieuwe windparken

Aan de zuidkant van verkeersknooppunt Beneluxplein komen ook windmolens, binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden in het gebied. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit project.

Binnen het zoekgebied Charloisse Poort wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor de realisatie van één windmolen, ongeveer ter hoogte van de Groene Kruisweg. De haalbaarheidsverkenning is naar verwachting medio 2023 afgerond. Hierna is duidelijk of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van een (innovatieve) windmolen op deze plek.

Op de zeewering van de Tweede Maasvlakte komt een windpark met een vermogen van circa 110 MW. De 22 windturbines komen deels op de blokkendam en deels op het strand te staan. Dit windpark wordt in 2023 in gebruik genomen. Bekijk ook de website Windpark Maasvlakte 2.

Op het oostelijke deel van de landtong Rozenburg komt een nieuwe windmolen. Daarvoor loopt op dit moment een formeel vergunningentraject. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Langs de Hoeksebaan zijn misschien mogelijkheden om windturbines te plaatsen. Het gaat om twee windmolens. Eén op het terrein van het Hoogheemraadschap van Delfland en de andere op het terrein van Renewi. In het eerste kwartaal van 2023 willen de initiatiefnemers Eneco en FMT de vergunningen aanvragen. Hier vindt u meer informatie over dit project.

Samenwerken met andere gemeenten

Werken aan schone energie doen we niet alleen. De Provincie Zuid-Holland heeft met de toenmalige Stadsregio Rotterdam in 2012 afspraken gemaakt om te werken aan windenergie. Een van die afspraken is om minimaal 150 megawatt aan windenergie te realiseren voor 2025, waarvan 50 megawatt in Rotterdam. Meer informatie hierover vindt u in het Convenant Windenergie Stadsregio Rotterdam uit 2012.
De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat haar bewoners en ondernemers kunnen meedenken en meedoen bij de ontwikkeling van windenergie in buurgemeenten als dit impact heeft op hun leefomgeving. Daarom houden we altijd nauw contact met de betrokken buurgemeente en de ontwikkelaar. En zorgen we ervoor dat Rotterdammers kunnen participeren in de ontwikkeling van windprojecten van gemeenten in de nabije omgeving.

Meer over Wat wij doen

Ga direct naar:
Skip to content