Translate

Wat wij doen

CO2-prestatieladder

HomeWat wij doenCO2-prestatieladderCO2-prestatieladder

Rotterdam levert de komende jaren een grote bijdrage aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstelling. Daarvoor vraagt de gemeente inzet op allerlei vlakken en van alle partijen in de stad. Ook in onze eigen bedrijfsvoering. We gebruiken groene stroom, rijden elektrisch, wekken energie op en kopen maatschappelijk verantwoord in. Duurzaam denken en handelen is belangrijk in ons werk. Zo geven we als gemeente zelf het goede voorbeeld. Onze inspanningen monitoren we met de CO2-prestatieladder. Onderaan de pagina staat meer uitleg over de CO2 -prestatieladder.

CO2– en Energie Management Plan

Veel van de activiteiten van de gemeente Rotterdam kosten energie. Denk aan het verwarmen van onze gebouwen, de openbare verlichting op straat en het ophalen van huisvuil met onze vrachtauto’s. In het CO2– en Energie Management Plan beschrijven we de doelstellingen en plannen om de CO2-uitstoot van de gemeentelijke bedrijfsvoering te verminderen. Ze bevatten ook informatie over onze organisatie, deelname aan sector- en keteninitiatieven en een toelichting over hoe we werken aan continue verbetering:

Organisaties die zich laten certificeren volgens de CO2-Prestatieladder worden elk jaar getoetst door een onafhankelijke auditor. Rotterdam heeft in 2023 als eerste grote gemeente in Nederland het  CO2 bewust Certificaat niveau 3 behaald. En we groeien verder door naar niveau 4 (behaald in 2024) en niveau 5 (2025).

Voortgangsrapportage

De voortgangsrapportages laten zien hoe ver we zijn op weg naar onze doelstelling. We publiceren halfjaarlijks een korte update van ons energieverbruik en de CO2-voetafdruk. In de jaarrapportages gaan we dieper in op het effect van genomen maatregelen. Als het nodig is, kunnen we tijdig bijsturen.

Innovatie

Binnen de gemeente dragen we zorg voor een gestructureerde vermindering van de CO2-uitstoot. Maar ook daarbuiten. We doen mee aan uiteenlopende initiatieven in allerlei sectoren. Want verduurzamen, dat kunnen we niet alleen. In sommige gevallen werken we aan nieuwe besparingsmaatregelen met andere partners, zoals bedrijven en kennisinstellingen. In 2023 startten we met de doorontwikkeling van CENT-R. Dit is een Rotterdamse uitvinding waarmee functies op straat gecombineerd kunnen worden, zoals het opladen van een elektrische auto, als straatverlichting of voor het plaatsen van camera’s. Maar ook voor sensoren die luchtvervuiling en geluid kunnen meten of voor supersnel internet. En dat met heel weinig energie. In 2024 gaan we hiermee door. Lees meer over het Ontwikkelproject CENT-R PVA.

 

De CO2-Prestatieladder is een instrument waarmee organisaties de duurzaamheid van hun activiteiten kunnen verbeteren. Het is ontwikkeld door de Nederlandse Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Elk half jaar publiceert de gemeente een verslag van het eigen energieverbruik en de CO2-uitstoot. En we stellen onszelf kritische vragen: hebben we de juiste focus, liggen we op koers en kloppen de gekozen maatregelen met onze ambities?

De ladder heeft vijf niveaus. Op dit moment zitten we op niveau 3. De focus ligt dan op wat we zelf doen of in eigendom hebben. Denk aan het energiegebruik van kantoorpanden, openbare verlichting en rioolgemalen, het brandstofverbruik van onze voertuigen en de uitstoot van dienstreizen. Hoger op de ladder wordt ook gekeken naar ketenuitstoot van bronnen die we als gemeente indirect kunnen beïnvloeden. We maken deze gegevens openbaar en nemen actief deel aan initiatieven tot vermindering van uitstoot in de sector. Hoe hoger op de ladder, hoe beter de activiteiten op het gebied van CO2-uitstoot zijn vastgelegd.

Met de CO2-Prestatieladder…

  • Krijgen we inzicht in het eigen energieverbruik en onze CO2-uitstoot.
  • Sturen we op maatregelen die het meeste opleveren.
  • Maken we halfjaarlijks de voortgang openbaar.
  • Werken we actief samen met andere gemeenten en bedrijven.

Meer over Energiebesparing

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud