Translate
Aardgasvrije wijk

Reyeroord

HomeAardgasvrije wijkenReyeroord

Reyeroord gaat in de toekomst van het aardgas af. Alle eigenaren in Reyeroord-West hebben eind 2021 een persoonlijk aanbod ontvangen om over te stappen op stadsverwarming. Dit doen we in verschillende stappen. In Reyeroord-Noord, de eerste fase, hebben voldoende woning-eigenaren hun interesse getoond. De eerste stap naar een aardgasvrije wijk is daarmee gezet. 

Woningeigenaren in Reyeroord-West moeten nu doorgeven of zij interesse hebben in de overstap naar stadsverwarming.  Weet u het al? Heeft u uw keuze al gemaakt? Laat het ons weten via aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl. Of bel ons via 010 – 2675020. 

Vattenfall heeft het eerste deel van het warmtenet in Reyeroord-Noord aangelegd. De flat De Schuilburg en de twee flats aan de Veenoord zijn inmiddels aangesloten op stadsverwarming.

Vattenfall is nu druk bezig met de voorbereidingen om de rest van het warmtenet in Reyeroord-Noord aan te leggen. Vorig jaar hebben ze de eerste technische checks uitgevoerd voor de woningen aan de Schuilingsoord, Wateroord en Vikingoord. Ook de Reyertoren en de Kreilerburcht zijn geinspecteerd.

Zulke checks worden alleen gedaan in de woningen van mensen die hebben aangegeven dat ze een aansluiting willen op de stadsverwarming. In Reyeroord Noord hebben ze nu genoeg van zulke zogenoemde ‘interessekaarten’ opgehaald om de huisbezoeken in te kunnen plannen.

Woningeigenaren in Reyeroord-West hebben een persoonlijk aanbod gekregen om over te stappen op stadsverwarming. In het informatiepakket is alle informatie, specifiek op de woning en eigendomssituatie gericht, terug te vinden. Bekijk hier de video om te inhoud van het informatiepakket te bekijken:

In het oostelijke deel van de wijk, rondom de Nieuwenoord, verwachten we vanaf 2026 aan de slag te gaan met aardgasvrij. Omdat dit nog lang duurt, ontvangen woningeigenaren daar nog geen aardgasvrij aanbod. In Reyeroord-Oost ontvangen eigenaren op een later moment meer informatie.

Het informatiepakket is dus persoonlijk, afhankelijk van uw eigendom, woning en verwarming. Daarom zijn er verschillende boekjes.

Elk pakket bestaat dus uit drie boekjes, een interessekaart en duurzame rekenmachine. Wilt u de boekjes uit het pakket inzien? Hieronder is een overzicht voor eigenaar-bewoners. Let goed op of het om een appartement, individuele of blokverwarming gaat. 

 

Eengezinswoning met individuele aansluiting: 
 

Woningeigenaren in Reyeroord-West met individuele verwarming hebben van de gemeente Rotterdam een financieel aanbod ontvangen om over te stappen op stadsverwarming in een eerste aansluitronde. Het financieel aanbod houdt in dat eigenaar-bewoners bij individuele verwarming voor een bedrag van € 1.500,- incl. 21% btw hun woning kunnen laten aansluiten op stadsverwarming.

Voor wie is het aanbod om over te stappen op stadsverwarming bedoeld?

Het aanbod geldt in principe alleen voor eigenaar-bewoners, dat wil zeggen woningeigenaren die zelf in de woning wonen en op het adres van de woning staan ingeschreven. Maar let op: als u wel eigenaar bent, maar niet in de woning woont of er niet ingeschreven staat, kunt u in bepaalde gevallen toch gebruik maken van dit aanbod. Dat kan als een van de volgende vier omschrijvingen op u van toepassing is:

 1. U woont minstens vier dagen per maand in de woning, maar staat op een ander woonadres ingeschreven. De woning wordt niet verhuurd aan iemand anders.
 2. U heeft de woning geërfd, alleen of samen met anderen. U woont niet in de woning en staat ingeschreven op een ander woonadres. U verhuurt de woning niet en u zal dit ook niet gaan doen.
 3. U woont tijdelijk elders, voor een aaneengesloten periode van maximaal drie jaar, en staat daarom tijdelijk ingeschreven op een ander woonadres. De woning mag gedurende precies diezelfde periode aan iemand anders zijn verhuurd, of iemand anders mag er gratis in wonen.
 4. U verhuurt de woning aan iemand, of laat er gratis iemand in wonen, die familie in de eerste of tweede graad van u is.


Eerstegraads familieleden zijn in dit geval:

 • (ex) partner (op basis van huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract)
 • ouders, adoptieouders, stiefouders, schoonouder
 • kinderen, adoptiekinderen en stiefkinderen
 • (ex)schoondochters en (ex)schoonzonen (op basis van huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract).

 

Tweedegraads familieleden zijn in dit geval:

 • broers, zussen, stiefbroers, stiefzussen,
 • kleinkinderen
 • (ex)grootouders
 • (ex)schoonzussen en (ex)zwagers (op basis van huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract).

Is een van deze omschrijvingen op u van toepassing? Dan kunt u per mail of per brief een verzoek indienen om aanspraak te maken op het aanbod aardgasvrij eigenaar-bewoners. Bij het verzoek dient u te verklaren dat er sprake is van een van de situaties zoals hierboven omschreven. Voor de situatie zoals omschreven onder punt 3 moet u bij de verklaring een kopie van de huur- of gebruiksovereenkomst overleggen. U moet eerst deze verklaring en het bewijs aanleveren. Als de gemeente akkoord is met het verzoek, dan ontvangt u hiervan een bevestiging.

 Tot wanneer heeft u recht op het aanbod aardgasvrij?

U kunt aanspraak maken op het aanbod aardgasvrij door uw interesse kenbaar te maken bij de gemeente. Dit kan door de interessekaart in te vullen en deze per post terug te sturen of in te leveren bij het Energiehuis (Heindijk 350, Rotterdam). U kunt uw interesse ook doorgeven per mail (aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl) of telefoon (010 267 50 20). Hiermee geeft u aan dat u interesse heeft om over te stappen op stadsverwarming. U zit er dus nog niet aan vast. De gemeente stuurt u vervolgens een ontvangstbevestiging. Vóór de start van de uitvoeringsfase in uw deel van de wijk moet u uw interesse kenbaar hebben gemaakt. De uitvoeringsfase start met de technische opnames van de woningen die aangesloten gaan worden. Woningeigenaren die hun interesse nog niet kenbaar hebben gemaakt worden tijdig per brief op deze deadline gewezen.

Als u niet op tijd uw interesse kenbaar heeft gemaakt verliest u uw recht op het aanbod aardgasvrij. In enkele gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt en kunt u toch nog gebruikmaken van een geïndexeerd aanbod:

 1. als het aansluiten van de woning volgens de gemeente technisch mogelijk is en meegenomen kan worden in de planning van de uitvoerende partijen;
 2. als dit niet tot onredelijke meerkosten leidt;
 3. als er nog geen nieuw financieel aanbod aardgasvrij is gedaan voor een tweede aansluitronde.

Verkoopt u uw woning in Reyeroord-West tussentijds? Als de nieuwe eigenaar zelf in de woning gaat wonen, of voldoet aan een van de vier eerdergenoemde voorwaarden, blijft een door de gemeente geaccepteerde verklaring dat u wil overstappen op stadsverwarming geldig voor de nieuwe eigenaar.

Wanneer vervalt het aanbod aardgasvrij nog meer?

Het aanbod aardgasvrij vervalt als blijkt dat te weinig woningeigenaren in uw deel van de wijk besluiten gebruik te maken van het aanbod over te stappen op stadsverwarming. Het is dan niet mogelijk om het warmtenet technisch te laten werken. De aanleg kan alleen doorgaan bij voldoende deelname.

Woont u in een appartement in een woongebouw? Dan moet uw VvE ook toestemming geven voor de aanleg van het warmtenet in het woongebouw. Daarnaast moeten voldoende woningeigenaren binnen uw VvE besluiten om over te stappen. Is dit niet het geval, dan kan de aanleg van het warmtenet in uw woongebouw niet doorgaan en kan de woning niet aangesloten worden. Het aanbod om over te stappen op stadsverwarming vervalt dan. In aanloop naar de tweede aansluitronde ontvangt u in dat geval een nieuw financieel aanbod.

De gemeente Rotterdam heeft het recht het financieel aanbod in te trekken vóórdat de aansluitovereenkomst met de warmteleverancier is getekend als:

 1. het aanbod niet meer in stand kan worden gehouden vanwege bijvoorbeeld zeer grote prijswijzigingen, natuurrampen of andere onvoorspelbare omstandigheden; en/of
 2. er geen overeenstemming wordt bereikt met de warmteleverancier over de aanleg van een warmtenet in Reyeroord-West en aansluiting van bestaande bouw op dat warmtenet.

De gemeente Rotterdam heeft het recht het financieel aanbod in te trekken nádat de aansluitovereenkomst met de warmteleverancier is getekend als een eigenaar-bewoner bijvoorbeeld met opzet tegenwerkt, of onvolledige of onjuiste gegevens aanlevert.

Tot slot: landelijke subsidie

Als u als eigenaar-bewoner van het aanbod van de gemeente gebruik maakt en overstapt op stadsverwarming, zal de gemeente u mogelijk vragen een Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) of een subsidie Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) aan te vragen bij het Rijk. Als u in aanmerking komt voor een subsidie en deze van het Rijk heeft ontvangen, dan vragen wij u de subsidiegelden ten gunste van de gemeente te laten komen. De gemeente zal daarover afspraken met u maken.

Als blijkt dat u niet in aanmerking komt voor deze subsidies van het Rijk, dan vervalt deze voorwaarde en bent u uiteraard niks verschuldigd. In alle gevallen betaalt u dus nooit meer dan het bedrag zoals vermeld in het aanbod wat de gemeente u heeft gedaan.

 De volledige voorwaarden vindt u hier:

voorwaarden financieel aanbod eigenaar-bewoner Reyeroord-West

Verhuurders in Reyeroord-West hebben een persoonlijk aanbod gekregen om over te stappen op stadsverwarming. In het informatiepakket is alle informatie, specifiek op de woning en eigendomssituatie gericht, terug te vinden. Bekijk hier de video om te inhoud van het informatiepakket te bekijken:

In het oostelijke deel van de wijk, rondom de Nieuwenoord, verwachten we vanaf 2026 aan de slag te gaan met aardgasvrij. Omdat dit nog lang duurt, ontvangen woningeigenaren daar nog geen aardgasvrij aanbod. In Reyeroord-Oost ontvangen eigenaren op een later moment meer informatie.

Het informatiepakket is dus persoonlijk, afhankelijk van uw eigendom, woning en verwarming. Daarom zijn er verschillende boekjes. Elk pakket bestaat dus uit drie boekjes, een interessekaart en duurzame rekenmachine. Wilt u de boekjes uit het pakket inzien? Hieronder is een overzicht voor verhuurders. Let goed op of het om een appartement, individuele of blokverwarming gaat. 

Eengezinswoning met individuele aansluiting:

Woningeigenaren in Reyeroord-West met individuele verwarming hebben van de gemeente Rotterdam een financieel aanbod ontvangen om over te stappen op stadsverwarming in de eerste aansluitronde. Voor het aansluiten van stadsverwarming betalen eigenaar-verhuurders (hoogte van het financieel aanbod): € 7.500,- incl. 21% btw.

Voor wie is het aanbod om over te stappen op stadsverwarming bedoeld?

Het aanbod geldt in principe alleen voor eigenaar-verhuurders, dat wil zeggen woningeigenaren die niet zelf in de woning wonen en niet op het adres van de woning staan ingeschreven. In een aantal situaties kan een eigenaar-verhuurder in aanmerking komen voor het financieel aanbod voor eigenaar-bewoners (zie hiervoor: Voorwaarden-financieel-aanbod-eigenaar-bewoner-Reyeroord-West).

Tot wanneer heeft u recht op het aanbod aardgasvrij?

U kunt aanspraak maken op het aanbod aardgasvrij door uw interesse kenbaar te maken bij de gemeente. Dit kan door de interessekaart in te vullen en deze per post terug te sturen. U kunt uw interesse ook doorgeven per mail (aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl) of telefoon (010 267 50 20). Hiermee geeft u aan dat u interesse heeft om over te stappen op stadsverwarming. U zit er dus nog niet aan vast. De gemeente stuurt u vervolgens een ontvangstbevestiging. Vóór de start van de uitvoeringsfase in uw deel van de wijk moet u uw interesse kenbaar hebben gemaakt. De uitvoeringsfase start met de technische opnames van de woningen die aangesloten gaan worden. Woningeigenaren die hun interesse nog niet kenbaar hebben gemaakt worden tijdig per brief op deze deadline gewezen.

Als u niet op tijd uw interesse kenbaar heeft gemaakt verliest u uw recht op het aanbod aardgasvrij. In enkele gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt en kunt u toch nog gebruikmaken van een geïndexeerd aanbod:

a. als het aansluiten van de woning volgens de gemeente technisch mogelijk is en meegenomen kan worden in de planning van de uitvoerende partijen;

b. als dit niet tot onredelijke meerkosten leidt;

c. als er nog geen nieuw financieel aanbod aardgasvrij is gedaan voor een tweede aansluitronde.

Verkoopt u uw woning in Reyeroord-West tussentijds? Als de nieuwe eigenaar ook een eigenaar-verhuurder is, dan blijft een door de gemeente geaccepteerde verklaring dat u wilt overstappen op stadsverwarming geldig. Als de nieuwe eigenaar een eigenaar-bewoner is dan kan de nieuwe eigenaar gebruikmaken van het aanbod aardgasvrij voor eigenaar-bewoners als wordt voldaan aan de voorwaarden daarvan (zie: Voorwaarden-financieel-aanbod-eigenaar-bewoner-Reyeroord-West).

Wanneer vervalt het aanbod aardgasvrij nog meer?

Het aanbod aardgasvrij vervalt als blijkt dat te weinig woningeigenaren in uw deel van de wijk besluiten gebruik te maken van het aanbod over te stappen op stadsverwarming. Het is dan niet mogelijk om het warmtenet technisch te laten werken. De aanleg kan alleen doorgaan bij voldoende deelname.

Woont u in een appartement in een woongebouw? Dan moet uw VvE ook toestemming geven voor de aanleg van het warmtenet in het woongebouw. Daarnaast moeten voldoende woningeigenaren binnen uw VvE besluiten om over te stappen. Is dit niet het geval, dan kan de aanleg van het warmtenet in uw woongebouw niet doorgaan en kan de woning niet aangesloten worden. Het aanbod om over te stappen op stadsverwarming vervalt dan. In aanloop naar de tweede aansluitronde ontvangt u in dat geval een nieuw financieel aanbod.

De gemeente Rotterdam heeft het recht het financieel aanbod in te trekken vóórdat de aansluitovereenkomst met de warmteleverancier is getekend als:

a. het aanbod niet meer in stand kan worden gehouden vanwege bijvoorbeeld zeer grote prijswijzigingen, natuurrampen of andere onvoorspelbare omstandigheden; en/of

b. er geen overeenstemming wordt bereikt met de warmteleverancier over de aanleg van een warmtenet in Reyeroord-West en aansluiting van bestaande bouw op dat warmtenet.

De gemeente Rotterdam heeft het recht het financieel aanbod in te trekken nadat de aansluitovereenkomst met de warmteleverancier is getekend als een bewoner (huurder) en/of de verhuurder bijvoorbeeld met opzet tegenwerkt, of onvolledige of onjuiste gegevens aanlevert.

De volledige voorwaarden vindt u hier:

voorwaarden financieel aanbod eigenaar-verhuurder Reyeroord-West

Het is niet mogelijk om heel Reyeroord in één keer aan te pakken. Daarom doen we dit in stappen. 

Vattenfall heeft warmteleidingen aangelegd in de Wilbertoord en de Schalkeroord voor Woonbron. We beginnen met de Kreileroordbuurt (fase A). Dit gaat om de straten Kreileroord, Reyertoren, Schuilingsoord, Veenoord, Vikingoord, Wateroord. Daarna volgt de rest van Reyeroord-West. Het oostelijke deel van de wijk, rondom de Nieuwenoord en de Quadenoord is pas vanaf 2027 aan de beurt.

Eigenaar-bewoners van Reyeroord-West (A, B en C) hebben een aanbod van de gemeente gekregen, om over te stappen op aardgasvrij. 

 

Reyeroord is gekozen omdat er al een leiding van het warmtenet in de Reyerdijk ligt. Dit maakt het relatief makkelijk om de wijk aan te sluiten op stadsverwarming.

Daarnaast moet het riool in de wijk worden vervangen. De straten moeten over een paar jaar dus open. Deze werkzaamheden kunnen we goed combineren met het aanleggen van warmteleidingen. Zo hoeft de straat zo min mogelijk opengebroken te worden, en beperken we overlast.

De woningcorporatie Woonbron heeft een aantal woningen in Reyeroord aangesloten op stadsverwarming. Hierdoor is het makkelijker om ook in de rest van de wijk stadsverwarming aan te leggen. 

Het is de bedoeling dat Reyeroord in 2035 helemaal aardgasvrij is.

Stadsverwarming gebruikt restwarmte die over is van de industrie in de haven van Rotterdam. Deze restwarmte gaat via goed geïsoleerde leidingen naar de stad. Daarmee is het mogelijk huizen en kraanwater te verwarmen. Restwarmte is de warmte die over is van de industrie in de haven van Rotterdam én uit restafval. Door het gebruik van restwarmte dragen we bij aan een circulaire toekomst. Stadsverwarming is dus een duurzaam alternatief voor aardgas.

Als u overstapt op stadsverwarming wordt de cv-ketel vervangen door de warmte-afleverset. In onderstaand filmpje wordt uitgelegd hoe de afleverset werkt. 

Wat betaalt u nu aan energie per maand? Wat gaat u straks met stadsverwarming betalen? Dat verschilt per huishouden. Hieronder vindt u een handige rekentool waarmee u de jaarlijkse kosten voor stadsverwarming kunt uitrekenen en vergelijken met uw huidige kosten voor verwarmen met aardgas. 

Klik hier voor de rekentool

Wilt u liever samen met een adviseur de berekening uitvoeren? Dat kan. Neem contact met ons op voor het maken van een (persoonlijke) afspraak via aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl. Of bel ons via 010 – 2675020.

Op dit moment hoeft u zelf nog weinig te doen rondom het aardgasvrij maken van uw woning. Verduurzamen van uw huis of energiebesparing kan natuurlijk wel. Lees hierover meer bij: Wat kan ik zelf al doen?

Let op: 

Gaat u een nieuwe keuken of fornuis kopen? 
Kies dan alvast voor elektrisch koken. Met een inductiekookplaat bent u goed voorbereid. 

Is uw cv-ketel aan vervanging toe?
Neem contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

Als eigenaarbewoner van een huis in Reyeroord-West kunt u subsidie krijgen als u ervoor kiest om elektrisch te gaan koken. De subsidie is maximaal 500 per adres. Met de subsidie kunt u een elektrische kookplaat of een elektrisch fornuis aanschaffen.  

Voor wie?

Deze subsidie is bedoeld voor bewoners in Reyeroord-West met een koopwoning in bepaalde straten.

De subsidie van maximaal €500 is per adres één keer aan te vragen. Klik op onderstaande button voor de voorwaarden, straten en het aanvragen van de subsidie. Aanvragen kan tot en met 30 september 2030

Vraag hier uw subsidie aan

Waarom elektrisch koken?

Bespaar op je gasrekening
Met elektrisch koken bespaar je op je gasrekening.

Makkelijker koken
Een elektrische kookplaat is makkelijk in gebruik. De kookplaat is snel schoon en het onderhoud is simpel.

Veiliger koken
Het is een stuk veiliger om te koken zonder vuur. De pannen staan ook stevig en recht waardoor ze minder snel vallen.


Wat heeft u nodig voor elektrisch koken?

De overstap naar elektrisch koken vraagt om verandering in uw keuken. Allereerst heeft u een nieuwe kookplaat of fornuis nodig. Uw gasfornuis kan niet omgebouwd worden. Ook de aansluiting is anders. Een gaskookplaat of gasfornuis werkt via een gasleiding. Stapt u over naar elektrisch koken? Dan is de gasleiding naar het fornuis niet meer nodig. Een elektrisch fornuis sluit u namelijk alleen aan op een stopcontact. Voor sommige elektrische kookplaten heeft u een speciaal stopcontact nodig, en mogelijk een nieuwe, aparte leiding naar de meterkast.

Waarvoor kunt u de subsidie aanvragen? 

Met de subsidieregeling kunt u maximaal €500 van de door u gemaakte kosten terugkrijgen van de gemeente. De subsidie krijgt u als u overstapt naar elektrisch te koken. U kunt de subsidie krijgen voor de volgende werkzaamheden: 

  • Het kopen van een volledig elektrische kookplaat of volledig elektrisch fornuis; 

  • De technische installatie van een elektrische kookplaat of een elektrisch fornuis op het adres; 

  • De aanpassing van de elektrische installatie en meterkast, zodat de elektrische kookplaat of het elektrische fornuis goed en veilig werkt; 

  • Het afsluiten van de gasleiding in de keuken. Dit moet door een professionele installateur gedaan worden. 

 

Let op: u krijgt de subsidie voor deze werkzaamheden alleen als u volledig bent overgestapt op stadsverwarming. Klik op onderstaande button voor de overige voorwaarden en om de subsidie aan te vragen.  

Vraag hier uw subsidie aan

Wilt u meer weten over elektrisch koken? Klik dan hier voor de feiten en fabels over elektrisch koken. 

Huurder
Als u een huis huurt, kunt u niet zomaar isoleren of zonnepanelen op het dak leggen. U kunt dit wel bespreken met uw verhuurder. Gelukkig is er nog veel meer mogelijk om uw huis duurzamer te maken:


Particuliere verhuurder

Als particuliere verhuurder zijn er verschillende mogelijkheden om het energieverbruik van een woning te verminderen. Zo kunnen de huurders maandelijks geld op hun energierekening besparen. Ook verbetert hun wooncomfort. Bekijk hier de mogelijkheden voor u. 

Huiseigenaar

 • Energie besparen is altijd slim. Bijvoorbeeld door uw huis goed te isoleren of zelf energie op te wekken met zonnepanelen.
 • Neem in al uw plannen, bijvoorbeeld als u gaat verbouwen, mee dat uw huis in de toekomst aardgasvrij wordt. Dit voorkomt dat u nu aanpassingen doet, waar u later spijt van krijgt. 
 • Als u gaat verbouwen, laat u dan adviseren door een energieadviseur
 • Heeft u plannen om uw keuken te verbouwen? Kies dan voor elektrisch koken. Ook als u uw keuken niet gaat verbouwen, kunt u kijken of u al elektrisch kunt gaan koken.


VvE
Als VvE zijn er verschillende mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen. Zo kunnen de bewoners maandelijks geld op hun energierekening besparen. Bekijk hier de mogelijkheden.

Eigenaar binnen een VvE

 • Energie besparen is altijd slim. Bijvoorbeeld door uw huis goed te isoleren of zelf energie op te wekken met zonnepanelen.
 • Neem in al uw plannen, bijvoorbeeld als u gaat verbouwen, mee dat uw huis in de toekomst aardgasvrij wordt. Dit voorkomt dat u nu aanpassingen doet, waar u later spijt van krijgt.
 • Als u gaat verbouwen, laat u dan adviseren door een energieadviseur.
 • Heeft u plannen om uw keuken te verbouwen? Kies dan voor elektrisch koken. Ook als u uw keuken niet gaat verbouwen, kunt u kijken of u al elektrisch kunt gaan koken.


Mkb-bedrijf
Als mkb-bedrijf zijn er verschillende mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen. Zo kunt u maandelijks geld besparen. Bekijk hier de mogelijkheden.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op:

Email:          aardgasvrij.reyeroord@rotterdam.nl
Telefoon:    010 – 267 50 20

Langskomen kan ook bij het Energiehuis aan de Heindijk 350 in Rotterdam. Maak wel even een afspraak van tevoren.

Er zijn twee nieuwsbrieven voor Reyeroord:

Bekijk de eerdere nieuwsbrieven van Reyeroord aardgasvrij

Toekomstige evenementen en bijeenkomsten in uw wijk

Ga direct naar:
Ga naar de inhoud